Joutsan kunta palkkasi viime syksynä elinkeinokoordinaattorin vahvistamaan kunnan elinvoiman kehittämistä. Tehtävään valitun joutsalaisen Petri Kaitamäen (kuvassa) toimenkuvaan kuuluu muun muassa uusien yritysten hankkiminen, olemassa olevien yritysten kehittäminen ja neuvonta sekä kuntamarkkinointi ja elinkeinoasioiden valmistelu.

Tehtävän vastaanottaessaan Kaitamäki katsoo hypänneensä osin liikkuvaan junaan, onhan esimerkiksi yrityspuistohanke Joutsan Nuoli, jonka markkinoinnissa ja kehittämisessä elinkeinokoordinaattori on keskeisesti mukana, käynnistetty jo aiemmin. Osin kyse on Kaitamäen mukaan vasta liikkeelle lähtevään junaan hyppäämisestä, sillä täysin vastaavaa elinkeinokoordinaattorin tehtävää ei ole aiemmin ollut.

Toimenkuva on laaja ja se on Kaitamäen mukaan toisaalta haaste, mutta toisaalta juuri työn hyvä puoli.

– Pääsee monipuolisesti tekemään asioita. Ja tämä toimenkuva on tietysti semmoinen, että tämä kehittyy matkan varrella. Tässä toivottavasti sekä tehtävä että tehtävän tekijä kehittyvät kummatkin pikkuhiljaa, sanoo Kaitamäki.

Tähän mennessä tuore elinkeinokoordinaattori on muun muassa solminut yrityspuistohankkeeseen liittyviä kontakteja ja tehnyt yrityskäyntejä. Viimeksi mainitut ovat olleet tutustumista, mutta myös yrittäjien keskustelukumppanina ja näkökulmien avaajana toimimista. Keskustelujen aiheet ovat olleet Petri Kaitamäen mukaan moninaisia.

– Joidenkin kanssa on katseltu vähän lukuja, vaikka vähän tilinpäätöstäkin läpi, jos on tuntunut, että siellä joku mietityttää. Ja onko jotain kehittämistarpeita, vähän niistäkin puhuttu. Markkinoista ja myynnistä, mahdollisesti niiden kehittämistarpeista. Sen tyyppisiä asioita on esimerkiksi käyty läpi, kertoo Kaitamäki.

Muutamina esimerkkeinä kunnan yrittäjille järjestämistä mahdollisuuksista ja ylipäätään elinkeinoelämän hyväksi tehdyistä satsauksista hän mainitsee sopimukset Visit Jyväskylän ja Keski-Suomen Uusyrityskeskuksen kanssa. Ensin mainittu tuo näkyvyyttä matkailuyrityksille ja jälkimmäinen taas on aloittelevien yrittäjien hyödynnettävissä.

Osaltaan satsauksiin lukeutuu myös yrityskummitoiminta, josta sinänsä on Kaitamäen mukaan ollut sopimus jo aiemmin, mutta jota nyt aktivoidaan voimakkaammin käyttöön. Käytännössä kunta siis on järjestänyt yrityksille mahdollisuuden yrityskummiin.

– He ovat tämmöisiä liike-elämän kokeneita ihmisiä, jotka voivat auttaa eri yritystilanteissa. Ikään kuin mahdollisuus saada itselleen konsulttikäyttöön. Ja siinä ei yrityskoko, eikä mitkään tällaiset ole rajoittavana tekijänä, sanoo Kaitamäki.

Elinkeinokoordinaattorin tehtäviin kuuluu muun muassa yrityspuisto Joutsan Nuolen markkinointi. Havainnekuva on osa viime keväänä valmistunutta yrityspuiston markkinointimateriaalia.

Elinkeinokoordinaattorin tehtävään kauppatieteiden maisteriksi valmistuneen ja itsekin yrittäjänä toimineen Petri Kaitamäen saivat hakemaan halu tehdä erityyppisiä asioita ja haastaa itsensä uuteen sekä oma tausta.

– Olen yrittäjäperheen kasvatti ja toisaalta myös puuhaillut monenlaisten asioiden parissa. Ja sitten ikään kuin ehkä tätä koulutustaustaakin pystyy tässä hyödyntämään. Ajattelin, että tämä on sopiva cocktail tämän tyyppiseen työhön, sanoo Kaitamäki.

Joutsalaisuudestaan hän näkee työssään olevan sikäli etua, että esimerkiksi yrittäjäyhteistyön käynnistäminen on helpompaa, kun yrittäjäkontakteja on ennestään. Myös kuntamarkkinoinnissa paikkakunnan tuttuus on etu.

Paljon ympäri Suomea reissannut Kaitamäki katsoo monen asian olevan Joutsassa vielä aika hyvällä mallilla. Vaikka ollaan pienehkössä kunnassa, kunnasta löytyy kuitenkin esimerkiksi muutamia isompia kauppoja ja vapaa-ajanmahdollisuuksiin on panostettu paljon.

– Täällä on hyvin paljon tällaisia asuinviihtyvyyttä parantavia asioita, katsoo Kaitamäki.

Joutsalaisia yrittäjiä hän kannustaa ottamaan työnsä tiimoilta rohkeasti yhteyttä.

– Miellyttävä olisi tavata. Pyrin tapaamaan jollakin aikajänteellä toivoakseni kaikki, mutta toki se vähän aikaa ottaa.

Petri Kaitamäki

  • Aloitti Joutsan kunnan elinkeinokoordinaattorina viime vuoden marraskuussa.
  • Koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.
  • Syntynyt Mäntsälässä, mutta muuttanut jo varhaislapsuudessa Keski-Suomeen.
  • Joutsalainen, iältään 45-vuotias.
  • Yrittäjäperheen kasvatti, työskennellyt perheyrityksessä teknisellä alalla eri rooleissa sekä toiminut ohjelmatoimistoyrittäjänä.

Tarja Kuikka