Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt Palvelukeskus Tuuliharjun valvonnan Luhangassa. Tästä kerrotaan tehtävän erillinen valvontapäätös myöhemmin, mutta myönteiset asiat todetaan 27.12. päivätyssä tarkastuskertomuksessa. Sen mukaan Palvelukeskus Tuuliharjassa on nyt toimiva henkilöstörakenne, selkeä johtamisjärjestely ja hyvää ammattitaitoa toiminnan kehittämiseksi. Tuuliharjussa asuvat Luhangassa ne ikäihmiset, jotka eivät enää selviydy kotona.

Valvonnan yhteydessä esille tulleisiin epäkohtiin on puututtu ja niitä on kehitetty asiakasturvallisuuden kannalta oikeassa järjestyksessä. Osin kehittäminen on vielä kesken, mutta kaikilta osin on selkeä suunnitelma, kuinka asioissa edetään.

Ylitarkastaja Jaana Aarnio toteaa kertomuksessaan, että oli hyvin ilahduttavaa havaita, kuinka paljon asioita on viety eteenpäin ja toimintaa kehitetty.

Valvontakäynnin taustalla oli Suomen perus- ja lähihoitajaliiton Superin paikallisosaston kautta tehty epäkohtailmoitus aluehallintovirastoon 20.3.2018. Huoli oli erityisesti siitä, että koko kunnassa ei ollut yhtään sairaanhoitajaa töissä erinäisistä syistä johtuen. Lisäksi johtamisessa ja lääkehoidossa epäiltiin olevan puutteita.

Valvontakäynnillä 12.4.2018 todettiin useita puutteita muun muassa henkilöstön perehdyttämisessä, johtamisessa, omavalvontasuunnitelmassa, lääkehoidossa sekä henkilöstömitoituksessa.

Janne Airaksinen