Joutsassa oli viime marraskuun lopussa 179 työtöntä työnhakijaa. Työttömät eivät suinkaan ole yhtenäinen joukko, vaan erilaisia elämäntilanteita on varmasti yhtä monta kuin on työttömiäkin. Aivan tarkkoja lukuja työttömien tilanteesta on vaikea saada, mutta Joutsan kunnan työvarikon työntekijöiden Johanna Pajusen ja Päivi Boualemin arvion mukaan työttömistä noin sata henkilöä on ollut yli 300 päivää työttöminä. Heistä noin 70 on ollut työttömänä yli tuhat päivää.

Työvoimahallinnon tilastoissa työttömyyspäiviksi lasketaan arkipäivät. Tuhat työttömyyspäivää tarkoittaa siis noin neljän vuoden työttömyysjaksoa.

Alle 300 päivää työttömänä Joutsan työttömistä on siis ollut marraskuun lopussa noin 80 henkilöä. Heistä osa on Johanna Pajusen arvion mukaan ”elämäntilannetyöttömiä”, siis esimerkiksi äskettäin koulusta valmistuneita henkilöitä, jotka todennäköisesti työllistyvät varsin pian.

Paikallisen pitkäaikaistyöttömyyden ”kovan ytimen” muodostaa noin 70 henkilön joukko, joka on ollut yli neljä vuotta työttömänä. Heistä noin 30 on tällä hetkellä Joutsan työvarikon aktivointitoimien piirissä. Joukossa on myös muutama kymmenen sellaisia iäkkäämpiä henkilöitä, jotka odottavat, että pääsisivät eläkkeelle. Kela ei kuitenkaan hyväksy monen kohdalla eläkepäätöstä, vaikka paikalliset asiantuntijat eläkkeelle siirtymistä suosittelisivatkin.

Työttömyystilastoinnin piirissä olevien henkilöiden lisäksi kunnassa on muutamia kymmeniä sellaisia työttömiä henkilöitä, jotka ovat syystä tai toisesta jättäytyneet toimeentulotuen piiriin. Yleensä tällainen henkilö ei ole halunnut osallistua työmarkkinatuen edellytyksenä oleviin aktivointitoimiin.

Joutsan työttömistä oli marraskuun lopussa miehiä 111 ja naisia 68. Johanna Pajusen mukaan Joutsassa on perinteisesti ollut enemmän työttömiä miehiä kuin työttömiä naisia.

– Naiset ovat herkempiä vaihtamaan alaa ja opiskelemaan uusia ammatteja.

Erityisesti nuorten työttömien kanssa työskentelevä Päivi Boualem katsoo, että nuorilla naisilla on myös yleisemmin joku toisen asteen tutkinto kuin nuorilla miehillä, mikä sekin osaltaan selittää miesten suurempaa työttömyyttä.

Yli 50-vuotiaita Joutsan työttömistä on reilusti yli puolet. Johanna Pajunen ei kuitenkaan pidä Joutsaa erityisen huonona paikkakuntana tässä suhteessa.

– Joutsassa ei mielestäni ole työllistymisessä ikäkynnystä. Täkäläisillä työpaikoilla ei niinkään katsota työnhakijan ikää, vaan osaamista.

Nuorisotyöttömyys ei Joutsassa ole iso ongelma. Työttömiä alle 25-vuotiaita nuoria oli Joutsassa marraskuun lopussa 13 henkilöä.

Samaten Luhangassa puhutaan työttömyyden suhteen varsin pienistä luvuista. Kunnassa oli marraskuun lopussa 19 työtöntä, joista 15 oli miehiä ja neljä naisia. Yli 50-vuotiaita Luhangan työttömistä oli 11.

Työttömyysasioissa saa apua te-toimiston lisäksi Joutsan työvarikon työntekijöiltä Päivi Boualemilta (vas.) ja Johanna Pajuselta.

Apua voi kysyä Työvarikolta tai te-toimistosta

Työttömyysasioissa voi ja pitääkin olla yhteydessä te-toimistoon. Parhaiten asiassa pääsee eteenpäin te-palvelujen verkkosivujen kautta (te-palvelut.fi). Mikäli verkkoasiointi tuntuu vieraalta, voi myös soittaa te-toimiston puhelinpalveluun.

Myös Joutsan työvarikko palvelee kuntalaisia kaikissa työttömyyteen liittyvissä asioissa. Työvarikon henkilökuntaan voi siis ottaa yhteyttä, vaikka olisi vasta työttömyysuhan alla.

Markku Parkkonen