Joutsan kunnanhallitus hyväksyi maanantaina toimeenpano-ohjeen vuoden 2019 talousarvion toimeenpanosta. Ohjeen on laatinut talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen.

Ohjeen mukaan johtoryhmän jäsenet vastaavat vastuualueittensa tulojen ja menojen toteutumisesta. Toimielimen on ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli ilmenee, ettei talousarvio toteudu suunnitellulla tavalla. Talous- ja hallintojohtaja antaa kunnanhallitukselle neljännesvuosittain talouskatsauksen ja arvio talousarvion toteutumisesta.

Uutena asiana kunnassa otetaan alkuvuodesta 2019 käyttöön sähköiset lomakkeet. Vuosilomat, sairauspäivät, matkakorvaukset ja suurin osa esimiehille tehtävistä ilmoituksista tehdään sähköisesti ja esimies hyväksyy hakemukset ennen palkanlaskentaan siirtämistä. Palkanlaskijalla on oikeus palauttaa asia esimiehen korjattavaksi.

Kilpailukykysopimuksessa sovitusta lomarahojen vähentämisestä 30 prosentilla nykyisestä tasosta lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 osalta on sovittu erillisessä virka- ja työehtosopimuksessa. Sen mukaan lomaraha maksetaan 30 prosentilla alennettuna 1.2.2017–30.9.2019 välisellä ajanjaksolla.

Janne Airaksinen

Tagged with →