Joutsan Vesihuolto Oy:n hallitus on valinnut eläkkeelle kevään aikana siirtyvän toimitusjohtaja Tapio Kämpin seuraajaksi yhdyskuntatekniikan teknikko Teijo Mäkisen (kuvassa) Joutsasta ja varalle rakennusinsinööri Martti Kääriäisen Haukivuorelta. Tehtävää haki yhdeksän henkilöä.

Teijo Mäkinen työskentelee tällä hetkellä Keski-Suomen Pelastuslaitoksen palveluksessa. Hän on aiemmin työskennellyt Joutsan kunnan teknisessä toimessa. Hän on ollut teknisen toimen palveluksessa ollessaan muun muassa rakentamassa merkittävää osaa Joutsan nykyisistä vesihuoltoverkostoista.

Vesihuollon toimitusjohtaja vaihtuu kevään aikana, mutta tarkkaa päivämäärää ei vielä ole sovittu.

Joutsan Vesihuolto Oy on perinteisesti vastannut puhtaan veden jakelusta Joutsan taajamassa. Vuoden 2017 alussa yhtiölle siirtyivät myös Joutsan taajaman jätevesiverkostot, Leivonmäen kirkonkylän jätevesi- ja puhdasvesiverkostot, Rutalahden jätevesiverkosto sekä Joutsan jätevedenpuhdistamon toiminnot. Lisäksi Vesihuolto Oy myy puhdasta vettä sekä jäteveden käsittelyä muutamalle vesiosuuskunnalle ja Luhangan kunnalle

Vesihuolto Oy:n pääomistaja on Joutsan kunta.

Markku Parkkonen

Uutista täydennetty 17.1.2019 klo 10.05.

Tagged with →