Sairaanhoitopiiri on vaatinut kuntaa pikaisesti sitoutumaan maksamaan 300.000 euroa osallistumisesta uuden sosiaalihuollon atk-järjestelmän kehittämiseen. Valtuusto hyväksyi vaatimuksen viime maanantai-iltana. Päätös panee ihmettelijän ihmettelemään.

Joutsan kunta ei tarvitse kyseistä uutta ict-järjestelmää, koska sen erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja perusturvan toimialoilla on tällä hetkellä jo hyvin yhteen toimivat ict-järjestelmät, joilla hoidetaan tehokkaasti sekä sairaanhoidolliset että sosiaalitoimen tietojenkäsittelyt. Ns. raskaassa sosiaalitoimessa on käytössä ProConsona-järjestelmä, jolla käsitellään mm. huostaanotto- ja perhesosiaaliset asiat. Sitä ei tule jatkossakaan tietoturvasyistä yhdistää edellisiin.

Eräät Pohjoisen Keski-Suomen kunnat saattavat hyötyä hankkeesta, koska ovat aikanaan tehneet huonosti sairaanhoitopiirin järjestelmään yhteensopivat ratkaisut. Joutsa ei ole vastuussa tilanteen korjaamisesta.

Kyseinen potilastietojärjestelmän hankkiminen kunnilta pyydettävillä rahoilla ei ole perusteltavissa, koska ennen maakuntauudistuksen voimaantuloa, sairaanhoitopiirillä ei ole mandaattia varsinaisen sosiaalitoimen hoitamiseen ja maakuntauudistuksen mahdollisesti tullessa voimaan järjestelmän kustannuksista vastaa Valtio. Eivät siis kunnat. Nyt siis kinutaan rahaa ”laittomaan toimintaan”.

Tärkeänä seikkana on myös huomattava, että hankittavaksi ehdotetun potilastietojärjestelmän omistus siirtyy vuonna 2021 maakuntien ja valtion omistamalle SoteDigi-osakeyhtiölle ilman korvausta. Jos maakuntauudistusta ei tule, sairaanhoitopiirin perussääntöä tullaan todennäköisesti muuttamaan, kuten jo monissa sairaanhoitopiireissä on tehty, sellaiseksi että se sisältää myös sosiaalitoimen. Sen jälkeen tarvittavien atk-järjestelmien hankkimisesta ja käyttämisestä aiheutuvat kustannukset voidaan perinteiseen tapaan laskuttaa kunnilta.

Vaadittu ja päätetty 300.000 euron osallistumismaksun suorittaminen on kunnan rahojen harkitsematonta käyttämistä ja lukuisien aiempien esimerkkien perusteella on ennakoitavissa, ettei kyseinen summa tule riittämään. Nova-sairaalan rakentamiseen on tiettävästi otettu 500 milj. euron laina. Ovatko rahahanat nyt kiinni, kun tarvittavaa 18 lisämiljoonaa ei voida ottaa lainaksi?

Kalle Willman
ihmettelevä eläkeläinen Joutsassa

Tagged with →