Vuosi 2019 on käynnistynyt ja valtuustokausi lähestyy jo kesäkuussa koittavaa puolivälin krouvia. Maanantaina kunnanhallitus sai kunnanjohtajalta infoa sote-keskushankkeen tilanteesta, jossa haasteita on tullut eteen kustannusten kanssa.

Hanketta on heti joulunpyhien jälkeen esitelty Sosiaali- ja terveysministeriössä ja jätetty niin sanottu ylityslupa. Hankkeen suunnittelussa on huomioitu laajasti käyttäjiä, mutta valtion säätämä viiden miljoonan euron katto tulee vastaan vähintään 400.000 eurolla. Kymmenen prosentin ylityksen ei luulisi olevan ongelma, mutta tämä linjaus ei siis ole joutsalaisten, vaan valtion käsissä.

Hanketta läheltä seuranneille nämä haasteet eivät missään tapauksessa tule yllätyksenä. Jo lähtökohtaisesti osa tiloista, joiden tarve tiedetään, jäi ulkopuolelle. Allekirjoittanut on jo keväällä 2018 esittänyt ylitysluvan tunnustelua yhtenä vaihtoehtona. Kesällä puolestaan kutsuin ryhmien puheenjohtajat niin sanottuun Lamminmäen neuvotteluun, jossa tunnustelin ryhmien näkemyksiä tämänkin tyyppisen tilanteen varalle. Elokuussa myös kunnanhallitus pohti vielä kertaalleen, onko hankesuunnitelmaa tarve muuttaa.

Näissä yhteyksissä ei ole nähty tarvetta muutoksille, vaan on haluttu uskoa, että kustannusarvio pitäisi. Rakennustoimikunnassa on tietysti seurattu hankkeen suunnittelun etenemistä. Tähän saakka isommista muutoksista on pidättäydytty, mutta tiukkojakin keskusteluja on matkan varrella käyty.

Itse lähtisin siitä, että nyt odotetaan rauhassa, tuleeko ylityslupaa vai ei, eikä isommin hänkslättäisi toistaiseksi muuta. Kyse on hyvin suunnitellusta ja perustellusta hankkeesta, ja vain kuukaudesta-parista odottamista. Mikäli ylityslupaa ei tipu, on hanketta sitten tietysti muutettava.

Käytännössä vaihtoehdot on jo esitetty syksyllä. Suurin riski ja kustannuserä muodostuu nykyisestä vuodeosastosta, tulevasta Sakuko-osastosta. Toteuttamalla se tavalla tai toisella Jouseen, voisi sote-keskukseen sijoittaa sieltä nyt uupuvat muut toiminnot.

Toinen vaihtoehto on pienentää Sakuko-osastoa, mutta se veisi todennäköisesti pohjan pois osaston tulevaisuudelta. Jo nykymallissa osasto on kriittisen pieni. Paikallisesti on viimeisimpänä nikkaroitu vaihtoehtoa rakennuksen kääntämisestä ja fyysisestä kytkemisestä Jouseen, mikä mahdollistaisi osaston pienentämisen. Tätäkin voidaan selvittää, mutta ensipuraisulla se vaikuttaa monelta osin haastavalta.

Joka tapauksessa vaikuttavuuksia ja ulottuvuuksia on kummassakin vaihtoehdossa paljon enemmän, kuin mitä edellä kerron. Muun muassa Jousi tulee vaatimaan lähivuosina peruskorjauksen, jonka arvo on useita miljoonia euroa, mikä nostaisi todelliset sote-investoinnit lähemmäksi 10 miljoonaa euroa.

Kysymys kuuluukin, olisiko kuntalaisen etu, että rinnalle nostettaisiin – tarvittaessa – vielä kolmas suunta, jossa Joutsan kunta luopuisi kaikesta sote-kiinteistömassastaan ja tuleva operaattori vastaisi myös tarvittavasta uudisrakentamisesta.

Sote-investoinnit ja -omistukset muodostavat Joutsan kunnalle huomattavan taloudellisen ja toiminnallisen riskin, mikäli sote-uudistus toteutuu edes jotakuinkin tavalla kuin nyt valmisteltu on. Sote ei jää kuntien tehtäväksi, vaan täysin muut asiat. Siksi talvella ja keväällä on myös käytävä keskustelu siitä, kuka investoinnit tekee ja missä muodossa, päädytäänpä sote-keskushankkeessamme mihin ratkaisuun hyvänsä. Tämä on kirjattu kunnanhallitusohjelmaankin.

Päättäjät sote-keskushanke ja -investoinnit asettaa koville monessa suhteessa. On ymmärrettävä hyvinkin syvällisesti muun muassa sote-palvelutuotannon ja kuntien talouden nykytilaa ja tulevaisuutta. Eikä väestökehitystäkään voi sivuuttaa. Toivon päättäjiltä kiihkotonta, faktat huomioivaa käsittelyä, mutta myös uskaltavia päätöksiä talven ja kevään mittaan. Haasteita on, mutta ei ylivoimaisia.

Tapahtuu Joutsan kunnassa paljon muutakin. Olen ilolla voinut seurata sitä, kuinka uusi elinkeinokoordinaattori on tarttunut toimeen. Valtuusto puolestaan linjasi, että tänä vuonna käynnistetään varhaiskasvatuksen tilojen suhteen hankesuunnittelu. Nämä molemmat aihepiirit liittyvät tulevaisuuden kunnan ydintoimintoihin, joihin aivan liian vähän kiinnitetään huomiota.

Valmistautumista tulevaisuuteen on myös Perlaconin johdolla tehtävä sopeutustyö ja strategian päivitystyö. Nämä etenevät talven yli ja tuloksia saataneen keväällä.

Olen niin loppu- kuin alkuvuodesta saanut osallistua useisiin neuvonpitoihin ja taustatapaamisiin niin paikallisten ja kansallistenkin toimijoiden, lähinnä yrityselämän parissa, koskien isompia ja pienempiä hankkeita. Kiinnostus Joutsaa kohtaan on hämmästyttävän voimakasta, kunhan pystyisimme sen nyt jalostamaan konkreettisesti tapahtuviksi asioiksi. Minua on myös lämmittänyt monien joutsalaisyrittäjien pyyteetön taustatyö muun muassa elinkeinohankkeiden ja elinvoiman edistämisen eteen.

Perusturvassa meitä vaivaavat valitettavasti monet haasteet, joista osaa on käsitelty julkisuudessakin. Osa asioista on hyvin vanhoja ja osa on tullut allekirjoittaneen tietoon jopa yllättäen. Pääosa näistä liittyy operatiiviseen toimintaan, mikä on virkamiesjohdon vastuulla. Olen ohjeistanut asiassa kunnanjohtajaa tarttumaan selvitystoimiin. Niin sanotun häirintäväiteasian käsittely jatkuu puolestaan omaa rataansa. Paras tapa toimia on pyrkiä selvittämään ja ratkaisemaan nämä asiat.

Kuntalaisilta toivon aktiivista yhteydenpitoa sekä keskustelua ajankohtaisista asioista.

Jukka Huikko
Kunnanhallituksen puheenjohtaja (kok.)

Tagged with →