Luhangan kunnanhallitus päätti 10.12. kokouksessaan olla kilpailuttamatta kunnan sähköenergian hankintaa. Sopimusta Lumme Energian kanssa aiottiin jatkaa entiseen tapaan energialta toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Lumme Energia yhdistää Etelä-Savon Energian ja Suur-Savon Sähkön sähkön myyntiliiketoiminnat.

Päätöksestä teki oikaisuvaatimuksen luhankalainen Jari Lämsä, joka tunnetaan myös entisenä Joutsan kunnan teknisenä johtajana. Lämsä vaatii, että sähköenergian hankinta tulee kilpailuttaa kunnalle edullisimmalla tavalla.

Hänen mukaansa suorahankinta ei ole laillista eikä perusteltua, koska vain kilpailuttamalla markkinoilta voidaan saada paras tarjous. Sähköenergian hankinta tule kilpailuttaa jo hankintalainkin perusteella, koska sopimuksen arvo ylittää lain mukaiset kynnysarvot.

Lämsä on selannut julkisten hankintojen jo tehtyjä päätöksiä eri kunnista, joista käy ilmi, että Lumme Energia ei ole pärjännyt hintakilpailussa. Näin ollen ei voida automaattisesti olettaa, että nykyinen sopimus olisi Luhangan kunnallekaan edullisin. Luhangan vuosikulutuksella 1.000.000 KWh (1 GWh) pienetkin hintaerot voivat Lämsän mukaan olla merkityksellisiä vuositasolla.

Oikaisuvaatimukseen on liitetty mukaan myös neuvo, sillä Lämsällä on asiasta kokemusta Joutsan teknisen johtajan pestin ajoiltaan. Jos Luhanka liittyisi Kuntahankintojen puitesopimukseen, se täyttäisi hankintalain mukaiset hankintasäännöt. Liittymisellä saisi sellaista volyymietua, jota yksin ei ole mahdollista saavuttaa.

Lopuksi Lämsä huomauttaa, että kunnanhallituksen pykälän oikaisuvaatimusohje oli virheellinen. Ohjeen mukaan ei voisi tehdä oikaisuvaatimusta, eikä valitusta.

Luhangan kunnanhallitus hyväksyi oikaisuvaatimuksen. Luhangan kunnan käyttämän sähkön määrä on tarkentunut sitten joulukuun käsittelyn, ja se olikin vuonna 2018 noin 623.000 kWh (0,6 GWh). Sähkönhankinnan arvo euroissa oli näin ollen noin 25.000 euroa.

Päätöksen perusteluissa kerrotaan, että kunta on selvittänyt sähkön hankintaa ja siihen liittyviä mekanismeja syksyn ja alkutalven 2018 aikana. Selvityksissä on käynyt ilmi, että lisäämällä välikäsiä sähkön hankintaa automaattisesti sähkön hankintahinta ei laske.

Luhangan kunta on siirtymässä mahdollisesti uuden strategiansa myötä käyttämään vihreää sähköä ja tarkoitus on käsitellä sähkön hankintaa uudelleen, kunhan strategia hyväksytään. Sähköntoimittajien osalta kunta toteaa, että on itsestään selvää, että kaikkien kunnalle hyödykkeitä toimittavien on toimittava kunnan etujen mukaisesti.

Oikaisuvaatimusohjeesta todetaan, että se tulee kuntoon, kun Luhangan kunta alkaa käyttämään standardisoituja pöytäkirjapohjia kevään 2019 aikana. Samalla saadaan käyttöön uudet luhanka.fi -sivut, johon on mahdollista saada pöytäkirjat liitteineen nähtäville.

Mainittakoon, että kunnanhallituksen päätöksessä erikseen kiitetään oikaisuvaatimuksen tekijää siitä, että hän huolehtii kunnan varojen vastuullisesta käytöstä.

Janne Airaksinen

Tagged with →