Joutsan kunnanvaltuuston kokouksessa puheenjohtajan pöydän takana kunnanjohtaja Harri Nissinen (vas.), valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne, talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikko.

Joutsan ja Luhangan kunnat ovat lähdössä mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uuden maakunnallisen potilastietojärjestelmän kilpailutukseen. Joutsan kunnanvaltuusto päätti mukaan lähdöstä maanantaina. Luhangan kunnanhallitus puolestaan esittää valtuustolle, että myös Luhanka osallistuisi hankintaan. Tavoitteena on saada koko maakunnasta sekä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon potilastiedot samaan tietojärjestelmään.

Alun perin maakunnallinen tietojärjestelmähankinta oli tarkoitus hoitaa sote-uudistuksen myötä perustettavien uusien maakuntien toimesta. Koska sote- ja maakuntauudistus on viivästynyt ja tietojärjestelmän kilpailutusta haluttiin viedä eteenpäin, on päätökset hankinnasta tehtävä sairaanhoitopiirissä sekä sosiaalihuollon osalta kunnissa. Näin Joutsa ja Luhankakin joutuivat päättämään asiasta.

Koko maakunnallisen tietojärjestelmän hinnaksi on arvioitu noin 54 miljoonaa euroa, josta sosiaalihuollon järjestelmän osuus on 18 miljoonaa euroa. Tästä Joutsan kunnan osuus on noin 300.000 euroa ja Luhangan noin 50.000 euroa.

Jos maakuntauudistus toteutuu, siirtyy myös tietojärjestelmä uuden maakunnan vastuulle.

Joutsan valtuusto päätti myös maanantain kokouksessa lähteä osakkaaksi Jyväskylän kaupungin perustamaan työterveysyhtiö Aaltoon. Joutsa hoitaa jatkossa kunnan työntekijöiden työterveyshuollon kyseisen yhtiön kautta. Yhtiön yhden osakkeen hankinta maksaa muutamia satoja euroja.

Jyväskylän kaupunki on joutunut uuden kilpailulainsäädännön vuoksi järjestelemään työterveysyksikkönsä uudestaan, minkä vuoksi Joutsassakin jouduttiin tekemään päätökset asiasta.

Joutsan valtuuston kokouksessa Iiris Ilmonen (kok.) kysyi, oliko Joutsan kunta harkinnut työterveyspalvelujen kilpailuttamista, kuten eräissä muissa Keski-Suomen kunnissa on tehty.

Kunnanjohtaja Harri Nissisen mukaan kilpailuttamista ei ole nähty tarpeellisena, mutta kilpailutus voidaan niin haluttaessa tehdä myöhemmin.

Markku Parkkonen