Joutsan Ekokaasun biokaasulaitoksella on edelleen ongelmia. Kaasun tuotanto toimii tällä hetkellä riittävyyden puolesta hyvin, mutta kaasun laadussa on ongelmia. Joutsan Seutuun yhteydessä olleet kaasuautoilijat ovat kertoneet, että etenkin vanhemmissa kaasuautoissa kaasun laatu on aiheuttanut moottorin vikavalojen syttymistä ja siten johtanut korjaamokäyntiin.

Huonolaatuisen kaasun ei pitäisi sinänsä aiheuttaa moottorin rikkoontumisia. Pahimmassa tapauksessa huonolaatuinen kaasu joudutaan tyhjentämään tankista korjaamolla, mistä tietysti syntyy kuluja autoilijalle. Joutsan Ekokaasu tutkii laatuongelmaa ja pyrkii ratkaisemaan sen mahdollisimman pian.

Markku Parkkonen

Tagged with →