Vuodenvaihde toi merkittäviä uudistuksia valtionhallintoon liikenteen ja viestinnän viranomaistoiminnan saralla. Kansalaisten ja palveluiden käytön näkövinkkelistä uudistukset eivät kuitenkaan juuri aiheuta muutoksia. Uudet, osin englanninkieliset nimet saattavat kuitenkin aiheuttaa sekaannusta ja väärinymmärryksiä.

Entinen Liikennevirasto muuttui Väylävirastoksi, joka markkinoinnissa ja viestinnässä näyttäisi käyttävän myös pelkkää Väylä-sanaa. Väylävirasto vastaa tie-, rata- ja meriliikenneverkoston suunnittelusta, kehittämisestä ja kunnossapidosta. Lisäksi tehtäviin kuuluu liikenteen ja maankäytön yhteensovittamista sekä liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestäminen.

Alueelliset ely-keskukset jatkavat edelleen maantieliikenteen kunnossapidon järjestämisestä sekä sujuvuudesta ja turvallisuudesta toimialueillaan. Ely-keskukset toimivat Väyläviraston ohjaamina.

Varsinainen nimihirviö on puolestaan uusi Traffic Management Finland Oy. Sille siirrettiin vuodenvaihteessa entisen Liikenneviraston liikenteenohjauksen ja hallintapalveluiden hallussa olleet omaisuus ja liiketoiminta. Yrityksen alla on puolestaan erilliset yhtiöt muun muassa maa-, meri- ja ilmaliikennettä varten. Kyse on valtionomistamasta yhtiöstä, joka hoitaa siis niin sanottuja erityistehtäviä. Yhtiö kerää ja hyödyntää muun muassa liikenteestä syntyvää dataa.

Kansalaisten näkövinkkelistä yksi Traffic Management Finland Oy:n tuottama merkittävä palvelu on puhelinpalvelu Tienkäyttäjän linja, jonne voi antaa palautetta maanteiden kunnosta ja liikenteen ongelmista. Puhelinnumero 0200 2100 säilyy entisellään.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Viestintävirasto puolestaan yhdistettiin. Organisaation nimi on nyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Virasto toimii vastuualueensa lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomaisena.

Kansalainen saa viraston verkkosivuilta esimerkiksi ohjeistuksen muun muassa siitä, miten auton omistajanvaihdos tehdään tai voi tilata uuden ajokortin kadonneen tilalle. Viestinnän saralta kansalainen voi saada Traficomista apua ja tietoa esimerkiksi yleispalveluvelvoitteen mukaisen laajakaistaliittymän hankintaan.

Järjestelyissä syntyneet uudet nimet ovat Yleisradion mukaan herättäneet myös oikeusasiamiehen selvittämään tilannetta. Oikeusasiamies selvittää muun muassa sen, täyttävätkö Traficom ja Traffic Management Finland vaatimukset selkeästi ja ymmärrettävästä kielestä tai aiheuttaako vierasperäisyys esimerkiksi ymmärtämisvaikeuksia.

Jukka Huikko