Pienillä paikkakunnilla, kuten Joutsassa, Luhangassa ja Toivakassa yhdenkin lääkärin puuttuminen rivistä vaikuttaa oleellisesti lääkärille pääsyyn. Jatkuva aktiivinen rekrytointi ei aina tuota tulosta. Tämän takia seututerveyskeskus etsii ja hakee yhdessä kuntalaisten kanssa uusia tapoja lääkäriavun saamiseksi lääkärivajeen yllättäessä.

Nykyaikaisen ammatillisen koulutuksen saaneet sairaanhoitajat, fysio- ja muut terapeutit ja esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyöntekijät voivat valmistella ja jopa hoitaa valmiiksi monet ennen lääkärillä käyneet potilaat. Tällä tavoin hoitoon pääsy nopeutuu. Aikaisemmin näiden ammattilaisten peruskoulutus ei antanut valmiuksia itsenäisen vastaanoton pitoon samalla lailla kuin nykyään.

Seututerveyskeskus tarjoaa palveluseteliä (aikuisille 50 €, alle 18-vuotiaille 70 €) yksityisille yleislääkäripalvelutuottajille sopivissa tapauksissa. Yli 18-vuotiailta nämä lääkäripalveluja tuottavat firmat perivät terveyskeskusmaksua vastaavan (20,60 €) tai sitä suuremman asiakasmaksun eli välirahan. Alle 18-vuotiailta laki kieltää perimästä asiakasmaksua ja palveluseteli korvaa koko vastaanottokäynnin. Ongelmana asiakkaan kustannusten kannalta on matka lääkäriasemalle, koska palvelusetelilain mukaan matkakorvauksia ei kompensoida eli matka jää omakustanteiseksi. Palvelusetelituottajia on yritetty houkutella lähipalvelupäiville esimerkiksi Joutsaan, mutta tämä ei ole vielä onnistunut.

Seututerveyskeskus kokeilee etälääkärivastaanottoa vuoden 2019 alussa Toivakassa. Tuolloin asiakas pääsee lääkärin vastaanotolle lähiterveysasemalla videoyhteyden välityksellä. Etälääkärillä on sairauskertomustiedot käytössä ja muu henkilökunta avustaa ja valmistelee potilaat etävastaanoton onnistumiseksi. Varsin moni asia voidaan tuolloin hoitaa etälääkärin vastaanotolla. Lääkärin fyysistä tutkimusta tarvitsevat potilaat ohjataan edelleen paikalla oleville lääkäreille. Jos ja kun järjestelmä saadaan toimivaksi, se otetaan vakituiseksi osaksi lääkärivastaanottotoimintaa ja se ei ole samalla lailla herkkä paikallisille lääkäritilanteen muutoksille.

Perinteisiä keikkalääkäreitä lääkärivajetta korvaamaan on huonosti saatavilla tänä päivänä. Heitä käytetään tilanteen mukaan tarvittaessa, ettei lääkärille pääsy venyisi kohtuuttoman pitkäksi. Tällä hetkellä akuuttiin lääkäripulaan on saatu apua keskisuomalaisilta lääkäreiltä muutamana päivänä viikossa Joutsaan, mikä on helpottanut työpainetta ja ruuhkaa lääkärin vastaanotolle.

Toivomme pystyvämme palvelemaan joutsalaisia, luhankalaisia ja toivakkalaisia tänä vuonna entistä paremmin ja monipuolisemmin. Kuntalaisilta toivomme aktiivisuutta uusien toimintatapojen käyttöön otossa silloin, kun se heille sopii. Myös päihde- ja mielenterveysasioissa sekä hyvin monessa muussa asiassa moniammatillinen joukkueemme pyrkii tekemään parhaansa lääkäritilanteen vaihtelusta huolimatta.

Jyväskylässä 3.1.2019
Keski-Suomen Seututerveyskeskus
ylilääkäri Jari Raudasoja
toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu