Näin uuden vuoden alussa olevat kirjoitukset olivat täysin ostettua tavaraa Joutsan asioista. Ensimmäisenä ihmettelen valtuutettu Ilmosen käsityksiä kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen asioista. Lyhyt vastaukseni on: Käsiteltävistä asioista kunnanjohtaja tekee esitykset kunnanhallitukselle, joka käsittelee esitykset, tekee niistä päätökset tai vie ne kunnanvaltuuston ratkaistaviksi. Asioiden käsittely on vaaleilla valittujen henkilöiden käsittelyssä. Kaikki esitykset eivät mene suoraan esityksen mukaisesti eteenpäin, vaan niistä kunnanjohtaja voi tehdä muutosesityksen ja jokainen asia on keskustelussa mukana, jos erilaisia näkemyksiä esityksistä tulee, niistä äänestetään ja äänestystulos ilmoitetaan. Mitään keskustelukulttuurin avoimuutta asioiden käsittelyssä ei ole.

Ihmetyttää Ilmosen lausunto ”Kuntalaisilla on oikeus kuulla päätettävästä asiasta muutakin kuin kunnanhallituksen pohjaesitys.” Lehdistöhän kertoo salassa pidettäviä asioita lukuun ottamatta asioista hyvissä ajoin kuntalaisille, jotka voivat edustamiensa valtuutettujen kautta viedä asiaa eteenpäin. Nämä vihjailut viittaavat hyvinkin tuleviin vaaleihin, joihin tuntuu pyrkyreitä olevan, mutta tietääkö äänestäjät, miten heidän edustajansa soveltuu yhteistyöhön muiden kanssa?

Sitten nämä kaksi herrasmiestä ihmettelee lehtien palstoilla miten Joutsan asioita hoidetaan ja mihin heidän mielestään ollaan menossa näiden vaaleilla valittujen henkilöiden kanssa?

Sanoisin ensimmäisenä asiana, että päätökset tehdään niin hallituksessa kuin valtuustossakin täysin lainmukaisesti, joista voi myös valittaa, jos katsoo aiheelliseksi.

Ihmetyttää molempien kannanotot, jotka ovat hyvin samansuuntaisia, ovatko ne kuntaa kehittäviä ja kunnan imagoa nostavia vai alentavia? Näihin asiantuntijalausuntoihin viitaten olen edelleen sitä mieltä, että tehtäviin valittavien on oltava vaaleilla valittuja valtuutettuja! Asioiden käsittely on täysin selvä, jos kunnioitetaan kokouskäytäntöä eikä repostella kymmeniä kertoja lehtien palstoilla asioista, jotka päätetään lainmukaisesti kokouksissa.

Hyvän Uuden Vuoden toivotuksin ja asiallisin viestein kuntaa kehittämään!

Rauno Ahola
Reilu 30 vuoden kokemus kunnallispolitiikassa, kymmenien vuosien kokemus eri tehtävissä oman työsaran ja liikealan tehtävissä, nyt eläkkeellä.

Tagged with →