Sähköverkkoja tullaan tulevina vuosina muuttamaan yhä enemmän ilmajohdoista maakaapeleiksi. Maakaapeloinnin taustalla on verkostojen luontainen uusimistarve sekä vaatimukset sähkönsaannin varmuuden lisäämisestä. Valtio ohjaa sähköverkkoyhtiöitä tässä asiassa vahvasti, vaikka maakaapeloinnin toteuttamiseen onkin annettu yhtiöille lisäaikaa. Aivan lähivuosina eivät verkostot vielä tule olemaan sataprosenttisesti häiriövarmoja.

Verkkoyhtiöt suhtautuvat julkisuudessa maakaapelointivelvoitteisiin lievän kielteisesti, ikään kuin valtion asettamana hieman epäreiluna pakkona. Todellisuudessa yhtiöt lienevät kuitenkin ihan mielissään kaapelointivelvoitteista. Lystin maksajinahan ovat joka tapauksessa sähkön käyttäjät, eli kotitaloudet, kunnat ja yritykset. Yhtiöt voivat nyt perustella sinänsä tarpeellisia, mutta kalliita verkostoinvestointeja valtion asettamalla pakolla.

Tammikuun alun Aapeli-myrsky osoitti Joutsan seutukunnallakin, että toteutetuista maakaapeloinneista on ollut hyötyä. Samalla myös selvisi se, että sähköverkon varmuudessa on vielä tekemistä. Näin ollen olisi myös hyvä, että esimerkiksi kunnassa oltaisiin riittävässä määrin varauduttu sähkönjakelun häiriötilanteisiin.

Markku Parkkonen

Tagged with →