Kirkkoneuvosto päätti julistaa Joutsan seurakunnan seurakuntamestarin viran haettavaksi. Valinnan vaatimat valmistelut annettiin kirkkoherra Tuula Leppämäelle ja vs. talouspäällikkö Marko Varjoselle. Avuksi ja haastatteluita varten valittiin työryhmä, johon vs. talouspäällikön ja kirkkoherran lisäksi kuuluu kolme luottamushenkilöä.

AnnaMarja Vilander esitti, että tähän työryhmään valittaisiin Liisa Temisevä, Sakari Eskelinen ja Teuvo Jaakkola, ja näin tapahtui.

Joutsan seurakunnan talousarvioon vuodelle 2019 on suunniteltu hautausmaan kesähoidon hoitaminen omalla henkilökunnalla aikaisemman ostopalvelun sijaan. Virkaan valittava seurakuntamestari toimii vastaavana seurakuntamestarina vastuullaan muun muassa hautausmaiden kesähoito sekä toimiminen hautausmaa- ja kiinteistötoimen henkilökunnan lähiesimiehenä. Tällöin töihin lukeutuu muun muassa työnvuorosuunnittelu.

Seurakunnalla on ollut lisäresurssien tarvetta niin haudankaivuussa kuin kiinteistöpuolella ja nyt valittava henkilö paikkaa tätä vajetta.

Janne Airaksinen

Tagged with →