Kunnan toiminta näyttää olevan Joutsassa kovin kallista. Siksikö oli syytä pitää Kunnantalo kiinni kokonaan ajalla 24.12.2018 -1.1.2019? Esimerkiksi kotihoidon tuottaminen kunnan omana toimintana tuli vuonna 2017 maksamaan nettona 59,54 euroa/tunti. Vuodelle 2019 vahvistetun talousarvion tietojen mukaan tuntihinta oli vuonna 2017 ilmeisesti siis bruttona 70,81 ja vuonna 2018 enää 68,11, mutta talousarviossa vuodelle 2019 jo 89,53 euroa tunnissa.

Entä muiden kuntien ja yksityisten ketjujen myymien kotihoidon tuntien hinnat? Yksityiset ketjut myyvät ympäri Suomea hintaan 32 – 49 euroa/tunti. Esimerkiksi Suomen Posti myy kotisairaanhoitoa Helsingissä 46 euroa/tunti. Samassa hintahaarukassa ovat myös kuntien kotihoidosta velottamat maksut. Jyväskylässä korkein myyntihinta on hieman alle 40 euroa/tunti. Koska privaattiketjut tuskin tekevät hyväntekeväisyyttä vuodesta toiseen, olisi syytä selvittää, miksi Joutsan kustannukset ovat niin paljon korkeammat niihin verrattuina.

Kotihoidon työntekijöiden työajasta Joutsassa kuluu viimeisen raportin mukaan 51% itse kotihoidon suorittamiseen ja kotihoidon sairaanhoitajien työtunneista 33%. Mihin muu työaika kuluu? Lieneekö toiminnanohjausjärjestelmä liian kallis ja tehoton? Monissa kunnissa semmoisesta on jo luovuttu ja annettu henkilökunnan itsenäisesti järjestää työnsä.

Entä ovatko palkat poikkeuksellisen suuret? Valtuutettu Jarmo Liukkonen teki toteutumattoman aloitteen lähes vuosi sitten heidän palkkojensa korottamisesta, koska selvitysten mukaan Joutsassa kyseisten työntekijöiden palkat ovat 100 – 150 euroa kuussa alemmat kuin ympäristökunnissa. Tosin tällä hetkellä maksetaan kovaa palkkaa kahdelle peruspalvelujohtajalle yhtä aikaa.

Entä vanhuspalveluiden ulkopuolelta sille vyörytettävät kustannuserät? Niitä en ole pystynyt selvittämään. Niiden täytynee olla paljon muita kuntia suuremmat. Tällä hetkellä kuntaa tutkiva konsulttitoimisto Perlacon voisi selvittää vyörytysten tekotavan?

Kalle Willman
ihmettelevä kuntalainen Joutsassa
Herran vuonna MMXIX

Tagged with →