Otaksun, että hyvin monikin joutsalainen on ajankohtaisiin asioihin ja niiden käsittelyvaiheisiin tutustuessaan miettinyt otsikon nimessä esitettyä kysymystä.

Joutsan vs. perusturvajohtaja Terhi Kallio on kokenut, että lautakunnan jäsen, lääkäri Kalle Willman olisi häirinnyt häntä kokoustilanteissa ja muutoinkin.

Kaiken huipuksi kunnanjohtaja Harri Nissinen, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sari Hovila, talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, työsuojelupäällikkö Arttu Mönkölä ja ltk:n varapuheenjohtaja Ari Solatie olivat lähettäneet kunnanhallituksen puheenjohtajalle Jukka Huikolle kirjelmän, jossa kunnanhallituksen puheenjohtajaa kehotettiin ryhtymään toimintaan.

Erikoista huomiota herättää kunnanjohtaja Nissisen rooli. Hänenhän olisi pitänyt jo ennen näitä päiviä ryhtyä asiassa toimiin itsenäisesti ilman avukseen kokoamaansa taustahenkilöstöä. Kokeeko kunnanjohtaja itsensä avuttomaksi? Olen ainakin yhden kerran käynyt kunnanjohtajaa kansalaisena puhuttelemassa. Kunnanjohtajahan on kansalaisten palvelija johtovirastaan huolimatta.

”Miksi et mennyt lautakunnan kokouksiin ja kysynyt, mitkä asiat lautakuntaa huolettavat ja mistä ovat tulleet ne ongelmat, jotka minuakin virassani kummastuttavat?”

Kunnanjohtaja opasti tämän kirjoittajaa seuraavasti: ”En mene. Se on perusturvalautakunnan sisäinen asia.”

”Sinä olet kunnan johtava viranhaltija. Sinun on puututtava kaikkeen, mikä huonontaa kunnan mainetta ja josta voi olla ongelmia kuntalaisille.” Tämä kunnan jäsenen mielipide ei tuntunut tekevän vaikutusta kunnan johtavaan viranhaltijaan.

Niin kuin jo aiemmin ilmeni, perusturvalautakunnan päätöksenteossa lautakunnan jäsenenä oleva, Keski-Suomen sairaanhoitopiirissäkin palvellut lääkäri Kalle Willman on saanut lautakunnan huomion esityksillään, jotka hän ammattihenkilönä on nähnyt tarpeellisiksi. Kummallisinta on, että hän, terveydenhuollon tunnustettuna asiantuntijana on joutunut tietyn luottamushenkilöstön osan ja ennen kaikkea perusturvajohtaja Terhi Kallion moitintojen kohteeksi. Kallio jopa kokee, että hänen työtään on häiritty.

Tunnen nyt kuntalaisena olevani ihan mykistynyt. Olen ollut yli 30 vuotta kunnallishallinnon viroissa ja Kansaneläkelaitoksen toimessa pääosin Pohjois-Suomessa. Eli olen siinä käsityksessä, että olen ko. hallinnonalojen tarpeista ja toimista tietoinen jo kokemuksen tuomana. Luulisi, että jokainen ns. terveellä järjellä oleva luottamushenkilö ja hallintovirkamies olisi suorastaan iloinen, jos jossakin kunnan toimielimessä olisi koulutuksen ja pitkäaikaisen lääkärikokemuksen omaava henkilö. Tällaisen persoonan näkemisessä hallinnon ja toimenpiteiden vastuu ikään kuin automaattisesti jakautuisi virkamiehen kanssa. Olisihan todella rakentavaa senlaatuisen henkilön kanssa keskustella edessä olevista ratkaisunhetkistä, pienistä ja isommista. Vastuu ei todellakaan jäisi vain yleensä maallikoista koostuvan lautakunnan ja sen puheenjohtajan harteille.

Joutsan kunnassa oleva hallinnon tapa todella yllättää. Yhteistyötä ei näytetä haettavankaan, vaan päinvastoin pyritään asiantuntijasta eroon!

Tilanteen mykistävyys palaa tässä tiedon ahjossa suorastaan itsestään päälle. Olen silloin tällöin keskustellut nyt esillä olevista asioista lääkäri Kalle Willmanin kanssa. Kaikesta olen saanut sen käsityksen, että Kalle Willman on puuttunut ja joutunut puuttumaan asioihin vain silloin, kun hänen ammattihenkilönä oli niin tehtävä. Kyllä kai tällaisen tehtäväkuvan noudattaminen on ollut koko kuntayhteisön etu. Kunnan etu on myös vaatinut eriävän mielipiteen jättämisen.

Tapahtumien keskiössä on ollut luonnollisesti myös kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikko. Hän on saanut jo edellä ilmenneellä tavalla kirjelmän, jossa pyydettiin hallituksen puheenjohtajan toimia. Puheenjohtaja ryhtyi toimiin heti. Hän on vienyt saamansa kirjelmän kunnanhallituksen kokoukseen, ”koska luottamushenkilöön kohdistuvien häirintäväitteiden selvittäminen on kunnanhallituksen työnantajavastuulla.” Kun itse olen ollut ennen joulua ja sen jälkeenkin sairastelun kourissa, en tiedä, mitä hallitus on mahdollisesti päättänyt. Pyhien rauha pitää olla päättäjilläkin.

Allekirjoittaneelle on muodostunut hyvä käsitys kunnanhallituksen puheenjohtajasta. Enemmistö niistä puheenjohtajista ja kuntien hallitusten jäsenistä, joita työelämäni varrella tapasin, ovat olleet ns. maallikoita. Poikkeavilla kyvyillä varustetut, työteliäät puheenjohtajat ovat harvinaisuuksia. Olen ollut tyytyväinen ja iloinen, että Joutsan kunnassa on ollut ymmärrystä valita puheenjohtajaksi mitat täyttävä henkilö.

Hämmästyksekseni olen kuullut, että hallituksen puheenjohtajakin on kokenut saavansa tehtäviään hoitaessaan vastatuulta yli kohtuuden. Näitä viestejä olen kuullut muista lähteistä kuin hallituksen puheenjohtajalta. Hallituksen puheenjohtajan olen kokenut niukkasanaisena.

Ei kai tässä maakuntien rajalla olevassa kunnassa, jolla on omat ongelmansa, ole olemassa senlaatuiset talkoot, joilla aikaansaavista henkilöistä pyrittäisiin eroon?

Hyvvää tulevaa vuotta 2019, anno domino, toivotan Joutsan kunnalle, sen päättäjille ja kaikille asukkaille! Antakaamme naapureillemme ja yhteistyökumppaneillemme kuva tarmokkaasta ja päämäärätietoisesta kuntayksiköstä, joka raivaa tietään tulossaolevissa hallinnon rakennelmissa, jotka koettelevat koko maata.

Heikki Vainiokangas
seniori

Tagged with →