Joutsan hallintosäännön 78 § mukaan valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Lisäksi kyseisessä hallintosäännössä määrätään, että  esittelyn jälkeen on varattava aika keskustella asiasta. Puheenjohtajalla on oikeus kokouksen kulun turvaamiseksi  rajoittaa puheenvuorojen pituutta, ei niiden lukumäärää.

Hallintosäännön 129 § mukaan puheenjohtajan tehtävistä johtaa kokousta ja toimielimen jäsenen puheenvuoroista säädetään kuntalain 102 §. Tuon lain pykälän  mukaan puheenjohtajan on kehotettava jäsentä tarvittaessa pysymään asiassa tai mikäli jäsen tarpeettomasti pitkittää puhettaan kiellettävä häntä jatkamasta.

Joutsan päätöksentekokulttuuriin kuuluu, että ennen varsinaista valtuuston kokousta pidetään “kenraaliharjoitus”, jonka funktio ei ainakaan minulle ole selvinnyt. Mielestäni kuntalaisilla on oikeus kuulla päätettävästä asiasta muutakin kuin kunnanhallituksen pohjaesitys. Tähän julkinen kunnanvaltuuston kokous antaisi mahdollisuuden, jos keskustelu siellä sallitaan. Kuntastrategiassamme, valtuuston vahvistamassa, vahvuuksiimme on luetteloitu hallinnon avoimuus ja keskustelukulttuuri. Niitä lienee edelleenkin syytä vahvistaa!

Olen tahtomattani varmaankin aiheuttanut kysymyksilläni, puheenvuoroillani ja kommenteillani mielipahaa ja harmistumista eri toimielintemme kokouksissa. Kaikesta huolimatta, kuntavaaleissa valittuna luottamushenkilönä, aion jatkaa valitsemallani tiellä, tavoitteena avoin, keskusteleva ja oikeudenmukainen päätöksentekokulttuuri!

Toivotan kaikille hyvää päätöksentekovuotta 2019!

Iiris Ilmonen

Tagged with →