Sovatek-säätiön tarjoama, pistämällä huumeita käyttäville ja seksityötä tekeville tarkoitettu liikkuva terveysneuvontapalvelu jatkuu Joutsassa tänä vuonna. Sovatek-säätiö ja Keski-Suomen seututerveyskeskus järjestivät viime vuoden huhtikuusta alkaen Visiitti-hankkeen aikana puolen vuoden kokeilun, jossa pistämällä huumeita käyttäville ja seksityötä tekeville tarjottiin terveysneuvontapalvelua liikkuvassa yksikössä eli Visiittiautossa Joutsassa, Laukaassa ja Keuruulla. Auto vieraili paikkakunnilla kolmen viikon välein, kulloinkin tunnin ajan. Tänä vuonna vierailuja jatketaan, vaikka Visiitti-hankkeen toiminta loppuu.

Visiittiauton palvelujen tarjoamisella pyritään autossa työskentelevän terveydenhoitaja Saara Purasen mukaan vähentämään huumeidenkäytöstä johtuvia haittoja eli ennaltaehkäisemään C-hepatiitti- ja hiv-tartuntoja sekä vähentämään ja hoitamaan erilaisia pistämisestä johtuvia tulehduksia.

– Visiittiautossa voi vaihtaa maksuttomasti käytetyt neulat ja ruiskut puhtaisiin, pikatestauttaa hiv:n ja C-hepatiitin, mittauttaa tulehdusarvot, saada A + B-hepatiitti rokotesarjan tai saada laboratoriolähetteen sukupuolitautitesteihin. Autosta saa myös raskaustestejä, kondomeja ja liukuvoiteita, kertoo Puranen.

Terveysneuvontatyö on hänen mukaansa lakisääteistä kuntien järjestettävää toimintaa. Matalan kynnyksen anonyyminä palveluna se tavoittaa usein juuri ne asiakkaat, jotka eivät ole päihdepalveluissa tai muissakaan palveluissa. Kyse ei ole pelkästä käyttövälineiden vaihdosta.

– Asiakkaiden kanssa keskustellaan paljon esimerkiksi mielenterveyteen ja somaattiseen terveyteen liittyvistä asioista, autetaan toimeentulotukihakemusten ja asuntohakemusten kanssa, kertoo Puranen.

Viime vuonna Visiittiauto vieraili Joutsassa neljä kertaa. Asiakkaita oli käynneillä Saara Purasen mukaan muutamia ja pistovälineitä vaihdettiin hieman yli tuhat kappaletta.

– Uuden palvelun juurruttamiseen menee aina aikaa ja luottamuksen saaminen tämän asiakasryhmän kohdalla vie aina oman aikansa. Jatkamme yhteistyön tekemistä Joutsan alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa sekä apteekin kanssa, jotta tieto leviäisi laajemmin palvelua tarvitseville, sanoo Puranen.

Siitä, minkä verran Joutsassa ja lähialueilla on kaikkiaan Visiittiauton palvelujen kohderyhmään kuuluvia henkilöitä, Purasella ei ole tarkkaa tietoa. Hänen mukaansa Tor-verkossa, jossa Visiittiautoa markkinoidaan asiakkaille, näkyy kuitenkin myös Joutsan alueen huumeiden myynti- ja ostoilmoituksia. Yleisesti ottaen huumeiden käyttö on Purasen mukaan lisääntynyt Suomessa.

Joutsassa Visiittiauto vierailee seuraavan kerran tiistaina 15. tammikuuta. Tarkemmat tiedot pysähdyspaikasta saa esimerkiksi soittamalla tai laittamalla tekstiviestin auton puhelinnumeroon, joka löytyy Sovatek-säätiön internetsivuilta.

Terveysneuvonnan tarjoaminen nimenomaan liikkuvassa yksikössä on ollut monelle asiakkaalle mieleen.

– Moni asiakas on kertonut, että Visiittiauto on ollut hyvä asia, koska siinä anonymiteetti säilyy. Visiittiauton työntekijät ovat Sovatek-säätiöllä töissä, eivätkä esimerkiksi pienen paikkakunnan työntekijöitä. Tällöin anonymiteetti oikeasti toteutuu, sanoo Saara Puranen.

Potilastietojärjestelmää autossa ei hänen mukaansa ylläpidetä, vaan asiointi tapahtuu nimimerkillä. Nimimerkit ja ruiskujen vaihtomäärät tosin tilastoidaan, jotta saadaan tietoa kävijämääristä ja vaihtomääristä.

Saara Purasen kanssa autossa työskentelee vakituisesti terveysneuvonnasta vastaava psykiatrinen sairaanhoitaja Erja Blomberg. Välillä mukana kulkee myös Sovatek-säätiön etsivä nuorisotyöntekijä, jonka kanssa Visiitti-hanke tekee tiiviisti yhteistyötä.

Tarja Kuikka

Kuvassa Visiittiautossa työskentelevä terveydenhoitaja Saara Puranen (oik.) sekä välillä autossa mukana kulkeva Sovatek-säätiön etsivä nuorisontyöntekijä Hanna Rossi.