Keski-Suomen alueella toimiville puolisonsa, lapsensa tai muun läheisensä omaishoitajille on kevättalven aikana tarjolla vertaistuen ja tiedon jakamiseen tarkoitettu verkkoryhmä. Kyse on Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Yhdessä ei olla yksin -hankkeen ja Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin pilottikokeilusta, joka alkaa tammikuun puolivälissä ja päättyy maaliskuun alkupuolella.

Verkkoryhmässä käydään Yhdessä ei olla yksin –hankkeen projektikehittäjä Anja Saksolan mukaan viikoittain tammi-maaliskuun aikana ohjattuja ryhmäkeskusteluja, minkä lisäksi ryhmän on mahdollista hyödyntää keskustelualustaa myös muuna aikana.

– Ryhmän keskusteluissa on vetäjien lisäksi mukana eri teemojen asiantuntijoita. Ryhmässä tullaan käsittelemään muun muassa etuuksia, terveydenhoitoa, kodin turvallisuutta, omaishoitajuuteen liittyviä elämän muutostilanteita sekä omaishoitajana jaksamista, kertoo Saksola.

Osallistuminen ei edellytä virallista omaishoitajan statusta.

Ryhmän perustamisen taustalla on Saksolan mukaan useassa kunnassa tehty havainto siitä, että omaishoitajille tarjottavat vertaistuki- ja koulutustilaisuudet eivät nykyisellään riitä palvelemaan omaishoitajien tuen tarvetta. Syynä tähän on erityisesti omaishoitajien rajallinen mahdollisuus osallistua heille järjestettyihin tilaisuuksiin.

Tarja Kuikka