Kulunut vaalikausi alkaa tällä kirkkovaltuustolla olla takanapäin, ja siksi oli aika kokoontua perinteiseen yhteiskuvaan. Osa valtuutetuista puuttuu. Vasemmalla kirkkoherra Tuula Leppämäki ja 4. vas. vs. talouspäällikkö Marko Varjonen.

Joutsan kirkkovaltuusto oli koolla torstaina. Illan aikana päätettiin hyväksyä seurakunnan vuosien 2019–2021 talous- ja toimintasuunnitelmat. Ensin kuitenkin kirkkovaltuusto päätti ottaa vastaan Elma Laakson testamentin omaisuuden ja sitoutui suorittamaan pyydetyn mukaisesti hautansa hoidon.

Laakso on 23.5.2017 peruuttanut kaikki aikaisemmat testamenttinsa ja määrännyt viimeisenä tahtonaan kaiken omaisuutensa pääomineen ja tuottoineen Joutsan seurakunnalle. Ehtona testamentin vastaanottamiselle oli sitoutua hoitamaan hänen hautaansa huolehtien siihen kukat ja kastelut 30 vuoden ajan.

Omaisuuden arvoksi on jäänyt velkojen ja poistojen jälkeen 283.191,43 euroa. Omaisuuteen sisältyy metsätila, kaksi kiinteistöä sekä rahavaroja kolmella eri tilillä. Taloustoimisto tulee hoitamaan kiinteistöjen tarvittavat viranomaistehtävät.

Valtuusto otti testamentin vastaan, ja lisäsi päätökseen puheenjohtaja Matti Kallioisen ehdottaman loppukaneetin, jolla rahavarat korvamerkittiin käytettäväksi investointipuolelle. Kirkkovaltuutetut ottivat useissa puheenvuoroissa tarkoin selville, että onko testamentti rasitteista vapaa ja mitä sitoumuksia siihen sisältyi. Testamentin omaisuuden pitäisi siirtyä seurakunnalle alkuvuodesta 2019.

Kirkkoherra Tuula Leppämäki avasi toiminta- ja taloussuunnitelman omalla yleiskatsauksellaan.

– Vuoden 2019 aiheeksi on valittu rauha, joka jatkaa edellisen vuoden aihetta. Kun on rauha Jumalan kanssa, voi löytää rauhan oman itsensä ja lähimmäistenkin kanssa. Seurakunta tekee rauhan työtä levittämällä sanomaa sisäisen rauhan löytämismahdollisuudesta uskossa Jeesukseen Kristukseen, puhui Leppämäki.

Henkilökunnan määrässä tapahtuu muutoksia. Vuoden alussa seurakunnan palveluksessa tulee olemaan 14 työntekijää (viisi tukitoimissa, yhdeksän toiminnassa), kun hautausmaiden kesähoito siirtyy seurakunnan omaksi työksi ja avoinna ollut seurakuntamestarin virka täytetään. Kehittämishankkeena on psykososiaalisen kuormituksen vähentäminen yhteistyössä työterveyden kanssa. Uusi palkkausjärjestelmä, johon kuuluu suorituslisän maksaminen, otetaan käyttöön. Henkilöstöjohtaminen uudistuu näillä toimenpiteillä.

Leppämäki muistutti, että talouden sopeuttamistoimenpiteet ovat vielä kesken. Kiinteistöstrategia säästötoimenpiteineen valmistuu vuoden aikana. Koko Lapuan hiippakunnan laajuiseen keskusrekisteriin liittymisen valmistelu alkaa vaikka viiveellä. Mahdollinen taloustoimistoyhteistyö muiden seurakuntien kanssa ratkaistaan. Kirkolliskokous päättää toukokuussa, siirtyykö seurakunta Lapuan hiippakunnan alaisuuteen hiippakuntajakouudistuksessa.

– Tarkoitus on, että vuoden 2019 jälkeen ei enää tarvitse keskittyä euroihin, vaan voidaan siirtyä perustehtävän toteuttamiseen.

Vs. talouspäällikkö Marko Varjonen esitteli väelle laatimaansa talousarviota seikkaperäisesti. Hän painotti talouskurin merkitystä. Etenkin kun esimerkiksi kirkollisvero laskee pientä tasaista tahtia.

– Jos Joutsan seurakunta haluaa olla itsenäinen seurakuntayhteisö, niin silloin pitää selkeänä tavoitteena olla tasapainoinen ja kannattava talous. Tämä edellyttää toimenpiteitä ja tiukkaa menokuria. Käytettävissä olevat resurssit on suhteutettava alenevaan jäsenmäärään ja verotulokertymään, totesi Varjonen

Tilikauden tulos on arvion mukaan vuonna 2019 143.000 euroa plussalla ja samoin vuosikate positiivisena 188.000 euroa. Kirkkovaltuusto kävi keskustelua muun muassa metsien hoitamisen valvonnasta, sillä esimerkiksi raivaukset on tehty myöhempänä ajankohtana kuin mitä on pidetty soveliaana. Tiukempaa valvontaa tahtoi etenkin Teuvo Kuitunen.

Toinen puhetta herättänyt kohta oli investointiosaan merkitty seurakuntatalon peruskorjaus. Ajatuksena on, että rantatonttien myynneillä saataisiin kerätty muutaman vuoden aikana pientä pesämunaa ja suunnitelmakauden viimeisenä vuotena aloitettaisiin seurakuntatalon kunnostaminen. Vuodelle 2012 on merkitty 750.000 euron summa tähän tarkoitukseen.

Lisäksi hyväksyttiin jo aikaisemmin päätetty lisätalousarvio, mikä vaati kuitenkin muotoseikoista johtuvia muutoksia, ja piti siksi käyttää valtuuston siunattavana.

Janne Airaksinen

Tagged with →