Marraskuun 4. päivänä vuonna 2015 paikallislehti Joutsan Seutu julkaisi koko keskiaukeaman laajuisen jutun, joka oli otsikoitu ”Ukko hukku – ukko hävis”. Juttu valotti Pappisiin vuonna 1960 muuttaneen ja sittemmin mystisesti hävinneen Arvi Tarkkasen tarinaa. Nyt saagan toisessa osassa kerromme, mitä jutun julkaisun jälkeen selvisi ja tapahtui.

Uutta tietoa alkaa tihkua

Keskiviikko ehti tuskin puoleen päivään, kun puhelin soi ensimmäisen kerran. Ja iltapäivästä kävi jo ensimmäinen vieras. Aamun lehdessä julkaistu juttu pappislaisen Arvi Tarkkasen kohtalosta alkoi poikia yhteydenottoja heti toimitukseen.

Loppuviikosta toimitus sai mielenkiintoisen vieraan. Hän antoi käyttöömme vanhan kirjeen, jossa muuan joutsalaismies kertoi tietävänsä, missä Pappisissa kadonneen miehen viimeinen leposija on. Kirje oli osa miehen ja erään naisen välistä kirjeenvaihtoa, joka ei liity tapaukseen kuin tämän viittauksen sekä eräiden yksityiskohtien osalta.

Joutsan Seudun toimitus oli kesän ja syksyn 2015 aikana jututtanut asian tiimoilta noin 30:a henkilöä, joista suurimmalla osalla oli jokin linkki Pappisten kylälle ja kyseiseen aikaan. Varsinainen artikkeli pohjautui puolestaan pitkälti edellisestä joukosta valikoituneiden Samulin, Veikon ja Pekan [nimet muutettu] haastatteluihin. Poikkeuksellisen laajaan tiedonhankintaan sisältyi myös arkistohakuja sekä nykyisten että evp-virkamiesten taustahaastatteluita.

Jo haastatteluita ja taustatyötä tehdessä oli ilmeistä, että niin sanotut asiasta tietäneet eivät aivan kaikkea Joutsan Seudulle kertoneet. Tai välttämättä he eivät rohjenneet kertoa, sillä olihan kuluneesta jo vuosikymmeniä ja muistikuvat olivat monella hataria. Toisaalta tapaukseen liittyi myös sukulaisuus- ynnä muita suhteita, joten arkaluonteisuus ja varovaisuus oli varsin ymmärrettävää.

Jutun julkaisemin jälkeen alkoi kuitenkin uusi yhteydenottojen kierros. Osin toimitukseen otti yhteyttä kokonaan uusia henkilöitä, mutta myös jokunen, jota oli jututettu jo aiemmin. He kertoivat tarinasta nyt aiempaa laajemmin.

Vuodeksi tarkentuu 1965

Yksi jutun julkaisun jälkeen yhteyttä ottaneista oli joutsalainen Rauno Ahola, joka toimi tuohon aikaan osuuskaupan hoitajana Pappisissa. Hän oli tunnistanut artikkelista tarinaan liitetyt henkilöt sekä muisti varsin hyvin koko tapauksen ja sen käsittelyn. Aholaa Joutsan Seutu ei ollut haastatellut aiemmin.

– Tein katoamiskesällä, muistaakseni alkukesästä kaupat harmaasta moposta Arvin kanssa. Hän maksoi moposta käsirahan, mutta varsinaista maksua ei eräpäivänä kuulunut. Sitten kuulin, että Arvi olisi kadonnut ja kävin tavoittelemassa kotoakin, mutta ei siellä ketään ollut. Lopulta saimme mopon kaupalle takaisin, muistelee Ahola kesän tapahtumia.

Artikkelissa esiintynyttä Tanelia [nimi muutettu] on pidetty vahvimmin Arvin surmatyöstä epäiltynä, niin sanottuna päätekijänä. Myös Ahola muistaa, että Arvin ja Tanelin välejä pidettiin huonoina. Tanelin pontikkabisnes puolestaan oli hyvin laajaa, mikä sekin oli tiedossa tuohon aikaan varsin hyvin. Sokerikauppa kävi ja kukoisti.

Joutsan Seudun artikkelissa jäi avoimeksi vuosi, jolloin surmatyö tehtiin. Jutun julkaisun aikaan rajaus oli tehty vuosiin 1965–1967, joskin tähän liittyi myös epävarmuuksia. Joutsalainen Erkki Lehtonen pystyi osaltaan tarkentamaan kyseisen vuoden.

– Muistan vuoden siksi hyvin, että aloitin taksiliikenteen sinä kesänä. Vuosi oli 1965 ja Tarkkanen katosi silloin, muisteli Lehtonen loppuvuodesta 2015.

Mustalampi ja virkavalta

Kaikkiaan näitä yhteydenottoja kertyi pitkälti toista kymmentä. Merkittävintä antia olivat kuitenkin kolme Arvi Tarkkasen viimeistä leposijaa koskenutta yhteydenottoa. Artikkelissa kerrottiin, että Tarkkanen olisi surmatyön jälkeen haudattu joko läheiselle Mustalamminsuolle tai Mustalampeen. Yhteydenottajat vakuuttivat, että paikka olisi nimenomaan Mustalampi ja mitä todennäköisimmin sen pienen eteläisen pohjukan ranta. Ruumis olisi työnnetty heinäseipäillä syvälle suolammen uumeniin.

Sitä, pitääkö paikasta kertoneiden väite paikkaansa, on täysin mahdotonta selvittää ilman, että ruumis todella löytyisi. Sama epävarmuus koskee tietysti kaikkea muutakin, jota tarinan ympärillä on kerrottu.

Kerrotun perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että kätkemiseen liittyvät tiedot ovat peräisin alkuperäisessäkin artikkelissa mainitulta Vililtä. Jo artikkelin julkaisun aikaan oli tiedossa, että Vili oli mukana kätkemässä ruumista. Siitä hän oli vuosien varrella kertonut usealle tuttavalleen.

Kun lisätiedot alkoivat vaikuttaa ratkaisevilta, otti Joutsan Seudun toimitus yhteyttä virkavaltaan. Joutsan poliisista ohjattiin ottamaan yhteys suoraan Jyväskylään murhia tutkivaan ryhmään. Toimitimme artikkelin sekä kerroimme ne lisätiedot, joita olimme saaneet.

Meni viikko tai pari, kun toimitukseen otettiin yhteyttä Jyväskylästä. Poliisi esitti toiveen, että ”lopettaisimme asian tutkimisen toistaiseksi”. Tähän vastasimme, että olemme vain keränneet tietoa ja teemme sitä vastaisuudessakin. Yhteyttä ottanut poliisimies uumoili, että he saattaisivat tutkia paikan keväällä 2016.

Sitä, kävikö poliisi koskaan paikalla, emme tiedä. Toimitus tiedusteli tutkinnan tilaa pariin otteeseen myöhemmin, mutta varsinaisia vastauksia ei kuulunut.

Retkikunta kootaan ja vierailee paikalla

Toimituksen valistunut arvio oli, että poliisi ei välttämättä merkittäviä resursseja tapauksen tutkimiseksi osoita. Niinpä toimitus käynnisti tutkimusretkikunnan valmistelut kaikessa hiljaisuudessa. Saimme retkikunnan asiantuntijaksi ”suolaveden karaiseman”, vaativista operaatioista kokemusta omaavan asiantuntijan. Tämä puolestaan kiinnitti retkikuntaan vastaavan taustan omaavan luottomiehen. Sovimme, että he esiintyvät nimellä ”Sammakkomiehet”.

Paikka ja maasto tiedusteltiin etukäteen kahdesti: loppuvuodesta 2015 sekä varhain keväällä 2016. Maasto osoittautui useilta suunnilta hyvin vaikeakulkuiseksi. Tiedustelun perusteella selvisi kuitenkin helpoin kulkureitti, joka oli tarpeellinen, sillä retkikunnalla tulisi olemaan varustusta kannettavaksi kohtuullisen paljon. Aivan läheltä paikallistimme myös yhden Tanelin käytössä olleen pontikankeittopaikan jäämistön.

Toimitus oli kevään mittaan yhteydessä myös useampaan paikkatiedon ja metsäalan asiantuntijaan. Heidän arvionsa oli, että maasto on todennäköisesti kokenut merkittäviä muutoksia vuosikymmenten varrella muun muassa ojitusten vuoksi. Keskeisimpänä muuttujana lammen ranta, johon on vaikuttanut paitsi ojitukset myös umpeenkasvu.

6. toukokuuta 2016 retkikunta lähti kolmen miehen vahvuudella liikkeelle varhain aamulla. Operaatio Mustalammella käynnistyi sukelluksilla. Lammen todettiin olevan odotetusti humuspohjainen, eikä sen laajempi tutkiminen sukeltamalla olisi mahdollista.

Retkikunta kävi läpi mahdollisia lähestymissuuntia, todennäköisiä kätkemistapoja ja -paikkoja. Sammakkomiehet pohtivat myös sitä, millaista tekniikkaa etsinnässä voisi kenties hyödyntää. Retkikunta poistui paikalta iltapäivään mennessä ja päivä päättyi lounaaseen, jossa asiat puitiin vielä läpi. Summa summarum, ruumiin paikallistaminen olisi todennäköisesti suururakka, jossa tarvittaisiin kenties onneakin. Tai sitten vielä nykyistä ratkaisevampaa ja tarkempaa tietoa.

Loppusanat

Pappisissa kadonneen Arvi Tarkkasen kohtalo on nyt siltä osin selvitetty, kuin mikä mahdollista on ollut. Todennäköisyys ratkaisevalle lisätiedolle pienenee ajan kuluessa. Esimerkiksi osa matkan varrella haastatelluista on jo poistunut keskuudestamme.

On kuitenkin varsin todennäköistä, että Arvi Tarkkanen lepää Mustalammen rantamaaston kätkössä. Se jäänee Tarkkasen leposijaksi jatkossakin.

Ukko hukku – ukko hävis, mutta tarina jäi talteen.

Jukka Huikko

Tämä tiedetään Arvi Tarkkasesta

Tarkkanen syntyi Sysmässä 1924 ja muutti Joutsan Pappisiin vuonna 1960. Hän asui Tammimäessä.

Katoamisesta on tehty tulokseton poliisitutkinta 1960-luvulla, mutta tästä ei ole löytynyt Joutsan Seudun resursseilla asiakirjoja.

Kirkonkirjoista löytyy vuodelta 1982 merkintä, että Tarkkanen on siirretty poissaolevaan väestöön.

Poliisitutkinta käynnistyi uudelleen vuonna 1999, kun eräs joutsalainen kävi tiedustelemassa kirkkoherranvirastosta Tarkkasen tietoja. Poliisi oli lähellä tapauksen selvittämistä, sillä poliisi kuulusteli artikkelissa mainittua, tuolloin vielä elossa ollut Viliä, joka ei kuitenkaan kertonut tapauksesta enempiä. Poliisi päätti tutkinnan tuloksettomana.

Joutsan Seutu julkaisi asiasta reportaasin marraskuussa 2015.

Lehti tavoitti syksyllä 2015 Tarkkasen omaiset. Tarkkanen asui katoamishetkellä yksin. Omaisilla ei ole tarkentavia tietoja asiaan liittyen. He toivovat asian selviävän.

 

Lue lisää:

JS 4.11.2015: Ukko hukku – ukko hävis, alkuperäinen artikkeli