Luhangan valtuusto hyväksyi joulunalusperjantaina kokouksessaan kunnan budjetin vuodelle 2019 kunnanhallituksen esityksen mukaisena.

Eniten keskustelua valtuustossa herätti budjetista pois jätetty 800.000 euron määräraha vanhainkodin laajennukseen. Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä (yläkuvassa vas.) totesi, että hän ei ole ehtinyt valmistella vanhainkodin laajennuskysymystä riittävästi. Kunnanhallituksen esitykseen sisältyikin lupaus siitä, että vanhusten asumiskysymyksiä, siis myös vanhainkodin laajennusta, käsitellään kunnassa erillisessä seminaarissa tammikuun loppuun mennessä.

Vanhainkodin laajennus nousi esille kunnan ikäihmisten asumispalvelujen selvitystyöryhmän ehdotuksena. Kunnanhallituksen budjettikäsittelyssä Hilkka Weijo (kok.) ehdotti vuoden 2019 talousarvion investointiosaan 800.000 euron määrärahaa vanhainkodin lisäsiiven rakentamiseen. Weijon ehdotusta ei kunnanhallituksessa kannatettu, joten se ei tullut mukaan budjettiesitykseen.

Weijo nosti asian uudelleen esille kunnanvaltuuston budjettikokouksessa. Hän katsoi, että joka tapauksessa vanhainkotiin tarvitaan uudistuksia. Mikäli vanhainkodilla siirrytään nykyajattelun mukaisesti siihen, että jokaisessa huoneessa on vain yksi asukas, tulee laitoksesta asukasmäärältään liian pieni yksikkö, eikä kaikkia halukkaita saada nykytiloihin mahtumaan. Laajennukselle olisi siis Weijon mielestä tarvetta.

Muiden valtuutettujen puheenvuoroissa todettiin, että valtuusto voi rauhassa odottaa tammikuun loppupuolelle kunnanjohtajan selvityksiä. Mikäli laajennushanke päätetään toteuttaa jo vuonna 2019, sitä varten voidaan laatia lisäbudjetti.

Muilta osin valtuutetuilla ei ollut kunnanjohtaja Tuomo Kärnän ensimmäiseen budjettiesitykseen huomautettavaa. Kärnä totesi tosin itsekin, että perusturvan aiempaa pienemmiksi arvioitujen menojen toteutuminen arveluttaa. Joka tapauksessa Luhangassa pyritään ensi vuonna nollatulokseen valtionapujen vähenemisestä huolimatta.

Investoinnit pieniä vuonna 2019

Luhangan kunta investoi vuonna 2019 varsin maltillisesti, ellei valtuustossakin puheena ollut vanhainkodin laajennus tule toteutettavaksi. Investointibudjetin loppusumma on 330.000 euroa.

Luhangan talousarvion investoinnit 2019 euroa:
Kunnanviraston ulkovuoraus 50.000
Liikuntasalin maalaus 20.000
Koulun liikuntapuisto ym. 20.000
ICT- ja tietosuojainvestoinnit 40.000
Kiinteistöveroselvitys 20.000
Osoitejärjestelmän päivitys 10.000
Koulun kansalaistoiminnan tilat 10.000
Koulun piharakennuksen muutostyöt 40.000
Kunnan kiinteistöjen saneeraukset 80.000
Sähköautojen latauspiste 25.000
Sataman ja veneilyn kehittäminen 15.000

Markku Parkkonen