Uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa 1.1.2019. Ely-keskukset kutsuvat koolle kalatalousalueiden ensimmäiset yleiskokoukset heti alkuvuodesta 2019.

Joutsan seutukunnan vesialueet jakautuvat usean kalatalousalueen välillä. Pääosaa Joutsasta hallinnoi Suonteen kalatalousalue. Hartolan kalatalousalueen piiriin kuuluvat vesialueet välillä Iso-Suojärvi ja Väihkölän seutu. Tähän lukeutuvat siten Jääsjärven ja Rautaveden kunnan alueelle olevat vedet.

Puulan kalatalousalue hallinnoi Hirvenlahden, Kortesalmen ja Havumäen vesiä. Luhanka ja pääosa Leivonmäen vesistä kuuluvat taas Pohjois-Päijänteen kalatalousalueeseen. Leivonmäestä siinä ovat Rutajärvi ja Rutalahti, mutta myös Taka-Ikolan ja Riihijärven väliset alueet.

Ely-keskuksen kalatalousasiantuntija näillä seuduin on monelle kalastuspuolelta tuttu Veli-Matti Paananen. Kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous muun muassa päättää alueen järjestäytymisestä, valitsee hallituksen ja valmistelee säännöt toimintaansa varten ely-keskuksen vahvistettavaksi. Kokouksen jälkeen alue valitsee itselleen toiminnanjohtajan ja käynnistää alueensa kalataloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistelun. Käyttö- ja hoitosuunnitelman tulee olla valmis vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kalastusalueet muuttuivat kalatalousalueiksi 1.1.2016 voimaan tulleen kalastuslain nojalla. Ely-keskukset ovat vahvistaneet kalatalousalueiden uudet rajat 13.12.2017.

Janne Airaksinen
Kuva: arkistokuva

Tagged with →