Sote-keskuksen hanke on edennyt suunnittelutehtävien osalta loppusuoralle ja tarjouslaskennan suunnitelma-asiakirjat valmistuvat juuri jouluksi tämän viikon lopulla.
– Koska hanketta toteutetaan Terve Talo -periaatteita noudattaen, kuuluu suunnitelmien tarkastus rakennuttajakonsultin tehtäviin. Kaikki suunnitelma-asiakirjat käydään läpi ja mahdolliset riskit pyritään havainnoimaan pois ratkaisuista jo ennen urakkalaskentaa. Suunnittelijat ovat osaltaan tehneet tarkastukset ja kuitanneet huolehtineensa velvoitteistaan, joten rakennuttajakonsultin tarkastuksella lähinnä varmistetaan suunnittelun toteutuneen tavoitteiden mukaan, tiedottaa rakennuttajakonsultti Veli-Matti Hokkanen Brado Oy:stä.

Hanke rauhoittuu nyt joulun viettoon ja vuoden 2019 alulla kilpailutukseen lähtevät kohteen kaikki urakat ennalta suunnitellun jaon mukaisesti. Urakkamuotona on aiemmin kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti jaettu urakka alistamisehdoilla.

Kohteeseen kilpailutetaan erikseen maanrakennus- ja perustus-, rakennus-, putki-, ilmanvaihto-, automaatio-, sähkö- ja sprinklerilaiteurakoitsijat.
Janne Airaksinen

Tagged with →