Tässä lehdessä (JS/5.12.2018) eräät Joutsassa toimivat yksityiset kotihoitoa antavat toimijat kertoivat, etteivät voi hakeutua palvelusetelituottajiksi, koska kunta on asettanut vaatimukset mahdottomiksi toteuttaa. Näinhän ei tarvitsisi olla.

Palvelusetelilaki asettaa vaatimuksen, että palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Laillistettu ammatinharjoittaja täyttää automaattisesti muut lain vaatimukset. Niiden lisäksi kunta voi asettaa syrjimättömiä ”asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyviä taikka muita vastaavia vaatimuksia.” Tämä lain lause on ratkaiseva!

Perusturvalautakunnassa hyväksytettiin vastustuksestani huolimatta mm. vaatimus siitä, että jos tuottajalla on työsuhteessa enemmän kuin kolme työntekijää, vastuuhenkilöllä tulee olla korkeakoulututkinto. Hakulomakkeessa, jolla palveluntuottajaksi hakeudutaan, vaaditaan omituisia asioita. Vaaditaan kopio Aluehallintoviraston antamasta toimiluvasta. Koska kyseessä ei ole ympärivuorokautinen kotihoito, kunnalle on lain mukaan riitettävä pelkkä ilmoitus. Tuottajaa vaaditaan ottamaan käyttöönsä sähköinen palvelusetelijärjestelmä. Eli Smartum-Tilipalvelu-Vaana -yritysryppäälle pitää maksaa kynnysrahaa. Määrästä ei ole lautakunnalle kerrottu. Esimerkiksi Jyväskylä ei semmoiseen sitouta.
Asiakkaan on myös saatava yhteys kaikkina vuorokauden aikoina palvelun tuottajaan, vaikka kyseessä ei ole 24/7 palvelu. Lisäksi vaaditaan toimittamaan kaikenlaisia raportteja eli paperityötä kyllä vaaditaan tehtäväksi paljon. Ei siis riitä, että kunnan on lain mukaan valvottava toimintaa ja että muistutuksiin reagoidaan.

Ongelmallisinta hakulomakkeessa ovat turhat ruksattavat kyllä/ei-vaihtoehdot. Lautakunta ei siis olekaan hyväksynyt selkeitä lisävaatimuksia, vaan mahdollistaa virkamiehen mielivallan. Vaatimukset on asetettava siten, että ne on kaikki täytettävä, jotta tuottajaluvan saa! Jos ruksaa ei-vaihtoehdon, ei palvelusetelituottajaksi pääse. Eräät paikalliset alan laillistetut ammatinharjoittajat ovatkin ilmoittaneet minulle pelkäävänsä, ettei heillä ole sopivaa pärstäkerrointa, varsinkin kun hakijalle järjestetään kuulustelu ennen hyväksymistä. Sitä laki ei edellytä.
Olen vielä kerran tehnyt asiasta oikaisuvaatimuksen lautakunnalle ajatellen, josko järki kuitenkin voittaisi. Äitini opetti minulle, ettei totuudenpuhuja saa yösijaa. Mamma olisi edelleen oikeassa, kun ottaa huomioon minusta kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan tekemän syytekirjelmän kunnanhallitukseen. Totuudenpuhuja pitää savustaa ulos lautakunnasta!

Kalle Willman
toistaiseksi perusturvalautakunnan jäsen Joutsassa

Tagged with →