Perussuomalaisten Jussi Lehtonen käyttämässä ryhmäpuheenvuoroa valtuuston käsitellessä budjettia maanantaina.

Joutsan kunnanvaltuusto oli maanantaina koolla käsittelemässä vuoden 2019 talousarviota. Miinusta tehdään noin puoli miljoonaa, mutta kun budjetin laadinnan lähtökohdat otettiin huomioon, niin valtuutetut ja virkamiehet tuntuivat olevan kohtuullisen tyytyväisiä saavutukseen.
– Kuntalaisille tuotetut palvelut eivät merkittävästi muutu, ainakaan huonompaan suuntaan. Elinkeinokoordinaattori on uusi panostus, ja suurimmat investoinnit liittyvät sote-keskukseen ja perhekeskuksen tekemiseen palvelukeskus Jousen tiloihin, summasi kunnanjohtaja Harri Nissinen budjettia.
Yhtenä uutuutena hän muuten lupasi, että seuraavalla kaudella talousarvion laadinta aloitetaan aikaisemmin, jolloin se on mahdollista hyväksyä jo ennen perinteistä joulunaluskokousta.
Valtuusto siten hyväksyi vuoden 2019 talousarvion. Käsittelyn aikana Iiris Ilmonen (kok.) ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen investointiohjelman saralta, sekä hän esitti omaishoitajille huomioitavaksi palkankorotusta, joka ei saanut kannatusta.
Eriävässä mielipiteessä investointiohjelman suhteen Ilmonen halusi Vallaspellon 10.000 euron investoinnin pois, ja ettei Jousen remonttia tehtäisi ollenkaan, keskuskeittiötä ei saneerattaisi, Kuntalan arkistoon ei investoitaisi 10.000 euroa arkistoa varten, sekä Mieskonmäen kouluun ei investoitaisi 10.000 euroa imeytyskenttää varten, vaan että tämä hoidettaisiin käyttötalouden puolelta.
Tässä yhteydessä hän puhui myös tarpeesta kiinnittää huomiota yritysilmapiiriin viitaten yrittäjien taannoin jättämään adressiin. Liisa Temisevä (kesk.) kehui nuorien huomioimista päätöksenteossa.
Valtuusto päätti lisäksi, että erityisluokanopettajan virkanimike muutetaan erityisopettajaksi. Muissa asioissa Ilmonen jätti ilmoituksen puheenjohtajan Heikki Kuurneen (kesk.) epäasiallisesta käytöksestä valtuustossa.
Janne Airaksinen


Valtuustoryhmien puheenvuoroista poimittua

Keskusta (Niilo Peltonen)
– Talousarvio turvaa edelleen palveluiden säilymisen kunnassa riittävinä ja laadukkaina. Alijäämäisellä budjetilla estettiin juustohöyläsäästäminen. Tietoinen valinta puoli miljoonaa alijäämäisestä budjetista helpotti hallintokuntien valmistelua. Monen johtavan viranhaltijan eläköitymisestä tai irtisanoutumisesta huolimatta budjetin valmistelu onnistui hyvin ja valmistui aikataulussa.
Kokoomus (Iiris Ilmonen)
– Työ ei ollut mikään piece of cake! Arvion laadinnan perusteiden eli faktojen esittäminen luottamushenkilöille olisi pitänyt olla automaatio. Mukaan lukien teknisen toimen vyörytykset, vanhusten asumispalveluiden muuttuvat kustannukset toimintojen muutoksesta johtuen sekä kotihoidon tuotantomäärien ja yksikköhintojen kehitys.
SDP (Leo Niinikoski)
– Kehittämistyön osalta on tyydytyksellä todettava, että kuntaan on saatu elinkeinokoordinaattori. Tärkeintä tulevalle vuodelle on pitää huoli, ettei investointi Oravakiven suoralle jää puolitiehen, johon vaara on suuri. Vanhusten ja vammaisten asumispalveluja on kunnassa ryhdytty toteuttamaan suuren innostuksen vallassa. On tärkeää, että ostettujen palvelujen seuranta ja valvonta on kunnossa.
Syksyn aikana on noussut keskusteluun varhaiskasvatuksen tilakysymykset ja hyvä niin. Talousarviossa on ensi vuodelle merkitty selvityshanke tilakysymysten ratkaisemiseksi. Nykyisen oikeistohallituksen koulutuspolitiikka näkyy siten, että Joutsan lukiolaisesta saama valtionosuus alenee noin 8.300:sta noin 7.000 euroon/lukiolainen, lähes 1.300 euroa. Tästä seuraa, että Joutsa maksaa lukiolaisen opiskelusta yhä enemmän itse, ensi vuonna 1/3 ja valtio 2/3.
Perussuomalaiset (Jussi Lehtonen)
– Kuntapäättäjän roolissa eteen on tullut asioita, ennen kaikkea numeroita ja euromääriä, joille ei aina ole löytynyt aivan suoraa selitystä, tai järkevää syytä. Tämän asian suhteen tulee olla ensi vuonna hieman tarkempi. Lisäksi meidän on pystyttävä asialliseen keskusteluun siitä, mikä on järkevää pitää kunnan omana toimintana ja tuottaa itse, ja mikä on selkeästi järkevää ulkoistaa. On täysin selvää, että kaikkea ei voi eikä kannata ulkoistaa, mutta myöskään kaikkea ei voi eikä kannata tehdä itse. Tämän asiallisen ja järkipitoisen keskustelun aikaansaamiseksi tuntuu olevan tekemistä vielä tuleville vuosillekin. Tänä syksynä alkanut Perlacon-selvitystyö osaltaan varmasti avaa kunnan toimintaa ja taloutta.
Kristillisdemokraatit (Matti Kallioinen)
– Mielikuvani vuoden 2019 talousarviosta: käytetty malttia, ei kikkailua, realistinen. Iloitsen kehitysvammaisosiosta. Joutsassa nähdään ja tunnustetaan myös kehitysvammaisen ihmisen arvo. Ikäihmisten palveluissa korostuu erityisesti palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus, mikä on todella tärkeää. KD-ryhmä ja toivon mukaan muutkin seuraavat, miten palveluohjaus toteutuu vuonna 2019.
Vihreät (Lea-Elina Nikkilä)
– On vaikeata hahmottaa, miten kustannuksia vyörytetään eri hallinnonaloille. Käynnissä oleva kunnan strategian päivitys ja pidemmän tähtäimen taloussuunnittelu avaa näitä kysymyksiä ja antaa vastauksia. Valtuustoaloitteeni mukaisesti toivon, että tulevina vuosina energiansäästö, resurssiviisaus ja ilmastonmuutoksen torjunta toteutuvat kaikissa kunnan toimissa läpäisevästi ja myös näkyvät strategisina valintoina.J


Budjetin perusteena olleet luvut

Koska talousarvion laadinnan perusteisiin liittyvistä luvuista, kuten muun muassa teknisen toimen vyörytyksistä, puhuttiin useaan otteeseen talousarviovaltuustossa, Joutsan Seutu tulee pureutumaan heti alkuvuodesta 2019 tähän asiaan perusteellisemmin. Asiakirjapyyntö on lähetetty 18.12. kuntaan.
Janne Airaksinen

Tagged with →