Joutsan kunnanhallitus käsitteli maanantaina työsuojeluun liittyvää häirintäväitettä. Asiassa on kyse siitä, että Joutsan vs. peruspalvelujohtaja Terhi Kallio kokee perusturvalautakunnan jäsenen Kalle Willmanin (vihr.) toiminnan häirintänä muun muassa kokoustilanteissa ja niiden ulkopuolella. Häirintä on kirjeen mukaan muun muassa asiatonta kohtelua sähköpostiviestinnässä ja epäasiallista käytöstä lautakunnan kokouksissa.
Asiasta on toimitettu kunnanhallituksen puheenjohtajalle vaatimuskirje, jonka ovat allekirjoittajina ovat kunnanjohtaja Harri Nissinen, talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, työsuojelupäällikkö Arttu Mönkölä, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sari Hovila (kesk.) ja perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja Ari Solatie (sd.), ei kuitenkaan Kallio itse.
Kirjeen johdosta kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikko (kok.) on ryhtynyt asiassa toimiin, koska luottamushenkilöön kohdistuvien häirintäväitteiden selvittäminen on kunnanhallituksen työnantajavastuulla.
Kunnanhallitus päätti perusturvan työskentelystä, että se pyytää perusturvalautakunnan jäseneltä Kalle Willmanilta selityksen kirjeessä esiin nostetuista väitteistä 17. tammikuuta 2019 mennessä. Lisäksi kirjeessä viitattu aineisto tulee saattaa välittömästi Willmanin ja kunnanhallituksen jäsenten tietoon myöhempää arviointia varten. Edelleen kunnanhallitus ohjeistaa perusturvalautakunnan puheenjohtajan kuntalain 102 § mukaiseen toimintaan kokoustilanteissa.
Pykälän mukaan, jos kokouksessa läsnä oleva henkilö käytöksellään häiritsee kokouksen kulkua, puheenjohtajan tulee kehottaa häntä käyttäytymään asianmukaisesti. Jos kehotusta ei noudateta, puheenjohtaja voi määrätä henkilön poistumaan. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.
Maija Salonen (kesk.) esitti työryhmän perustamista asian käsittelyä ja arviointia varten. Esitystä ei kannatettu. Salonen ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen.
– Lääkäri evp. Kalle Willman on ollut aktiivinen vihreiden asettama lautakuntapoliitikko, joka on kiinnittänyt huomiota mm. erinäisiin epäkohtiin valmistelussa sekä ylläpitänyt julkista keskustelua. Useissa asioissa hänen näkemyksensä ovatkin vaikuttaneet lopullisiin päätöksiin. Nyt vireillä oleva asia koskee hänen toimintatapojaan, jotka Joutsan kunnan johtava viranhaltija kokee häiritsevinä, kertoo tiedottamisvastuussa oleva Huikko.
– Esitykseni oli, että asiassa pyydetään selitys Willmanilta. Tämän jälkeen kunnanhallitus arvioi väitteet ja selityksen. Kunnanhallituksen on kyettävä yksilöimään, mitkä nimenomaiset toimet ovat olleet virheellisiä tai moitittavia ja harkittava sen jälkeen riittävät jatkotoimet. Mikäli häirintää ilmenee, asiasta tehdään ilmoitus valtuustolle.
– Kokousmenettelyn osalta on yksiselitteistä, että toimielinten puheenjohtajilla on vastuu kokoustilanteiden pysymisestä asianmukaisina, tokikin jokaisen läsnäolijan on lähtökohtaisesti käyttäydyttävä arvokkaasti.
Janne Airaksinen