Luhangan kunnanjohtaja Tuomo Kärnä luonnehtii ensimmäistä laatimaansa budjettia sanalla varovainen. Luhangan vuoden 2019 talousarvioon merkitty nolla euroa kohtaan tilikauden yli- tai alijäämä. Vuosikatteeksi ennustetaan 124.000 euroa. Verotulojen on arvioitu hieman kasvavan 2.430.000 euroon.
– Tuohon yritetään päästä. Toteutumisen yhtenä epävarmuutena on perusterveydenhuollon kustannuskehitys. Lisäksi tutkimme mahdollisuudet myllätä ensi vuonna kunnan sisäisiä toimintoja, joten sitäkin kautta voi tulla muutoksia toteutumiin, kommentoi Kärnä.
Mikäli Kärnän suunnitelmat mylläämisestä toteutuvat, niin taloushallintoa uudistetaan tehokkaammaksi. Yhtenä mahdollisuutena on toimintojen ulkoistaminen. Kiinteistönhuollossa olisi niin ikään tarvetta tehostamiselle, mutta sillä puolella asia saattaa realisoitua jopa yhden määräaikaisen työntekijän vakinaistamisena.
Vanhusten palveluasumisen tulevaisuutta puidaan Luhangassa heti ensi vuonna seminaarissa. Hoidetaanko tilatarpeet jatkossa vanhainkodin laajennuksena, vai jollain muulla tavalla, jää nähtäväksi. Hallituksen kokouksessa 10.12. Hilkka Weijo (kok.) esitti 800.000 euron investointia lisäsiiven rakentamiseksi vanhainkodin yhteyteen. Esitystä ei kannatettu.

Investointibudjetin loppusumma on 330.000 euroa. Siinä kiinnostavimmaksi nousee kiinteistöveroselvitys. Eri syistä johtuen kiinteistöveron ulkopuolelle on jäänyt Luhangassa huomattava määrä rakennusmassaa, joka ei sisälly minkään viranomaistahon rekisteritietoihin. Tämä puolestaan merkitsee huomattavia taloudellisia menetyksiä kunnan taloudelle. Lisäksi rekisteritietojen ongelmien vuoksi kiinteistön omistajat, niin yksityiset kuin yrityksetkin, ovat eriarvoisessa asemassa verotuksen suhteen. Työ suoritetaan vuoden 2019 ja 2020 aikana.
– Jopa 30–40 prosenttia rakennuskannasta saattaa olla kiinteistöveron ulkopuolella. Selvityksen toteuttamistapa on parhaillaan harkinnassa, kertoo Kärnä.

Muina investointeina mainittakoon sähköauton latauspisteen tekeminen 25.000 eurolla ja kunnanviraston ulkovuoraus 50.000 eurolla.
Luhangan kunnanvaltuusto käsittelee budjettiesitystä perjantaina.

Janne Airaksinen

Tagged with →