Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta jakaa takautuvasti yhteensä 14.150,00 euron arvosta vapaa-aika- ja nuorisotoimen kohdeavustuksia liikunta- ja nuorisoyhdistyksille vuoden 2018 tapahtumiin. Kohdeavustuksia jaetaan kahdessa erässä siten, että viime viikolla jaettiin 4.500 euroa koulutus- ja muina kohdeavustuksina ja myöhemmin joulukuun käyttötuntien selvittyä jaetaan 9.650 euroa alle 18-vuotiaiden sisäliikuntatilojen käyttömaksuihin.

Viime viikolla jaetut avustukset myönnettiin seuraavasti: Joutsan Pommi ry 1 500 €, Rutalahden Nuorisoseura ry 750 €, Voimistelu-, urheilu- ja raittiusseura Flanels ry 700 €, Joutsan Tarmo ry 500 €, Joutsan Voimistelu- ja Liikunta ry 350 €, Toivakan-Joutsan 4H-yhdistys ry 350 €, Joutsan Seudun Pallo ry 250 €, Joutsan Seudun Reumayhdistys ry 100 €.

Tarja Kuikka