Luhangan kunnalla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus sähköenergian hankinnasta Lumme Energian kanssa. Hankittava sähköenergia on noin 1 GWh vuodessa. Lumme Energia yhdistää Etelä-Savon Energian ja Suur-Savon Sähkön sähkön myyntiliiketoiminnat. Kunnanhallitus päätti viimeisimmässä kokouksessaan, että Luhanka jatkaa sähkönhankintaa samalla tavalla kuin tähänkin asti. Näin ollen sähkönhankinnan kilpailuttamista ei harkita.

Kunnanhallitus on tutustunut sähkönhankintaan konsultin avulla, samoin kuin sähkönhankintaan sähkönmyyntiyhtiön toimiessa hankkijana. Viimeksi mainittua esitteli Lumme Energia.

Näiden kahden esityksen perusteella kunta pitää sähkönhankinnan kilpailutusta erityisen hankalana, koska niin sähkönhankintaa tekevät konsulttiyhtiöt kuin sähkönmyyntiyhtiötkin tekevät molemmat hintakiinnityksiä asiakkailleen sähkönmyyntimarkkinoilla. Luhangan kunta on hankkinut koko syksyn 2019 sähköä reilusti pörssisähköä halvemmalla hinnalla. Sähkön on hankkinut Lumme Energian hankintatiimi.

Konsulttiyhtiön mukaan ottamisen ei uskota laskevan sähkönhankintahintaa, vaan pikemminkin päinvastoin, koska palkkion jokaisesta välitetystä energiayksiköstä maksaa Luhangan kunta. Kunnanhallitus toteaa loppukaneettinaan, että asiakassuhde Lumme Energian kanssa on toiminut tähän asti täysin moitteitta.

Janne Airaksinen

Tagged with →