Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta esittää perusturvalautakunnalle, että Joutsan yhtenäiskoulun koulukuraattorin tehtäviä hoitavan, kunnan sosiaalipalveluissa työskentelevän henkilön työpanosta koulukuraattorin tehtävään lisättäisiin jatkossa.

Esityksen taustalla on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Joutsan paikallisyhdistyksen ja Joutsan yhtenäiskoulun vanhempaintoimikunnan tekemät aloitteet, joissa tahot toivoivat koulukuraattorin työpanoksen lisäämistä kokoaikaiseksi.

Kuraattorin tehtäviä hoitava henkilö toimii myös sosiaalitoimen sosiaalityöntekijänä ja tekee yhdennettyä sosiaalityötä. Yhtenäiskoululla hän työskentelee tällä hetkellä kahtena aamupäivänä viikossa, minkä aloitteiden tekijät kokevat riittämättömäksi.

Tarja Kuikka