Seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt ottaa diakoni Nina Siitarin viransijaiseksi diakoni Sirpa Krögerin ajalle 1.1.–31.10.2019. Hänen työaikansa on 60 prosenttia kokonaistyöajasta.
Kröger on ollut tässä työssä jo joulukuun alusta lähtien kirkkoherran virkamiespäätöksellä, ja jatkopesti on siten tarkoituksenmukainen. Osan Siitarin viransijaisuudesta tekee nuorisotyöohjaaja Annika Oksanen.
Janne Airaksinen

Tagged with →