Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta esittää Joutsan kunnanhallitukselle kunnan perusopetuksen kouluissa työskentelevien koulunkäyntiavustajien ja koulunkäynnin ohjaajien ammattinimikkeen yhdenmukaistamista uusimuotoisen tutkinnon mukaisesti koulunkäynnin ohjaajaksi.

Nimikkeiden harmonisoinnin katsotaan olevan tarpeen, koska niin vanhan kuin uusimuotoisen tutkinnon suorittaneiden perustehtävä, palkkaus ja työehdot ovat samoja. Nimikkeiden muuttaminen ei aiheuta muutoksia palvelussuhteen ehtoihin eikä kelpoisuusvaatimuksiin.

Joutsan kunnan perusopetuksen kouluissa työskentelee kuluvan syyslukukauden aikana kymmenen erilaisissa avustaja- ja ohjaustehtävissä toimivaa koulunkäyntiavustajaa sekä koulunkäynnin ohjaajaa.

Tarja Kuikka