Erikoissairaanhoidon palvelualueeseen kuuluvia päihde- ja mielenterveyspalveluja liitetään osaksi Keski-Suomen seututerveyskeskuksen vastaanottotoimintaa ensi vuoden alusta alkaen. Seututerveyskeskuksen eilen julkaiseman tiedotteen mukaan perusterveydenhuollon osaksi siirtyvät Joutsan psykiatrinen sairaanhoitaja, Laukaan psykiatrisen poliklinikan psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat ja depressiohoitaja sekä Keuruun depressiohoitaja.

Palvelujen yhteystiedot ja toimipisteet pysyvät seututerveyskeskuksen tiedotteen mukaan pääosin ennallaan, mutta jatkossa päihde- ja mielenterveyspalveluihin voidaan ohjata entistä sujuvammin myös suoraan terveysaseman muilta vastaanotoilta, sillä psykiatriseen hoitoon ei tarvita enää erillistä lähetettä.

Muutoksella pyritään seututerveyskeskuksen tiedotteen mukaan parantamaan terveysasemien asiakaslähtöistä lähipalvelua matalalla kynnyksellä ja ilman ajanvarausta sekä helpottamaan sujuvaa moniammatillista yhteistyötä.

– Keski-Suomen sote-järjestämissuunnitelman mukaan lievien, keskivaikeiden ja vakaassa vaiheessa olevien vaikeiden päihde- ja mielenterveyshäiriöiden hoito tulee järjestää lähipalveluna sote-keskuksissa. Näihin häiriöihin liittyvät ongelmat yleistyvät koko ajan, joten niiden hoitaminen perusterveydenhuollossa antaa paremman mahdollisuuden varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäiseviin hoitotoimenpiteisiin, seututerveyskeskuksen tiedotteessa todetaan.


Tarja Kuikka