Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon valtuusto piti syyskokouksen Juvalla 12.12. Palvelujen kysynnän kasvun johdosta yhdistyksen alueelle perustetaan uusia metsäasiantuntija-alueita, jotta metsänomistajien palvelutarpeisiin pystytään vastaamaan riittävän nopeasti. Muutoksella vastataan samalla kasvaneeseen puun kysyntään ja puukaupan kilpailun edistämiseen.
Kokouksessa vahvistettiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toiminnan painopisteet ovat asiakkuuksien hoidossa ja puukaupan kilpailun edistämisessä. Mhy Etelä-Savon alueen yksityismetsien puun myyntimääräksi arvioidaan ensi vuonna 3,2 miljoonaa kuutiota. Tämä tarkoittaa 150 miljoonan euron kantorahatuloja metsänomistajille ja 70 miljoonan euron urakointituloja puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjille.
Puunmyyntisuunnitelma säilyy jäsenille maksuttomana. Puunmyyntisuunnitelmien tavoite on 2,1 miljoonaa kuutiota, joka koostuu 4.000 leimikosta. Toimeksiannolla myytävien leimikoiden tavoite on yli 1,3 miljoonaa kuutiota, joka tarkoittaa noin 2.500 puukauppaa.
Mhy:n mukaan tällä hetkellä 37 prosenttia kaikista yksityismetsien puukaupoista myydään mhy:n puukaupan toimeksiantopalvelun kautta. Kilpailu puusta on kiristynyt merkittävästi teollisuuden korkeiden puunkäyttömäärien johdosta.
Valtuusto vahvisti talousarvion vuodelle 2019. Liiketoiminnan liikevaihdoksi arvioidaan 16,5 miljoonaa ja varsinaisen toiminnan tulokseksi 273.000 euroa ylijäämää.
Mhy Etelä-Savon hallitukseen vuosille 2019–2020 valittiin paikallisista Paavo Nummela (Joutsa) varajäseneksi.
Janne Airaksinen

Tagged with →