Joutsan Seutu, valpas vallan vahtikoira, numerossaan 49 ja kunnanhallituksen puheenjohtaja blogissaan innostuivat jakamaan sanallisia, kuvallisia ja numeraalisia jouluterveisiä vailla vertaa. Kun luin toimittajan juttua Kuntalan kuluista ja investoinneista, en oikein löytänyt villakoiran ydintä. Summat ovat suuria ja näyttäviä, lööppiainesta parhaasta päästä. Ilmaan jäi kuitenkin joukko kysymyksiä. Miksi näin näyttävä ulostulo asioilla, jotka ovat tapahtuneet kymmenen vuoden aikana? Miten ulostulo auttaa tähän hetkeen ja tuleviin päätöksiin? Mitä pitäisi tehdä? Laudat ikkunoihin?

Koska toimittaja jutussaan kaipasi taustoja päätöksille, kertaan joitakin journalistisesti kiinnostamattomia tapahtumia vuodesta 2015 lähtien. Aikaisempiin päätöksiin on vaikea ottaa kantaa. Ne on varmasti tehty hyvässä tarkoituksessa ja onnistumiseen luottaen. Tilit on tarkastettu ja vastuuvapaus myönnetty. Samaa ymmärrystä minä nykyisenä päättäjänä toivon, kun kymmenen vuoden päästä tarkastellaan mihin verorahoja kaudellamme on sijoitettu ja miksi.

Kuntalan uusi elämä
Kuntala eli vanha kunnantalo nousi kuvioihin sen naapurustossa sijaitsevan Opintolan eli vanhan koulun myynnin jälkeen vuoden 2015 lopulla. Silloin Opintolassa toiminut, kunnan lakisääteisesti tukema, päihde- ja mielenterveystyötä tekevä Päiväkeskusyhdistys (Toivontupa) joutui jälleen kerran pikaisella aikataululla hakemaan uusia tiloja. Perusturvalautakunnassa päätettiin osoittaa toiminnalle Kuntalassa päiväkodilta vapautuneet tilat ensin yksin ja vähän myöhemmin yhteiskäyttöisesti tuolloin vielä hakuvaiheessa olevan Hyvinvointitupa-hankkeen kanssa. Peruskorjatut tilat kelpasivat uusille käyttäjille sellaisenaan, mitä jutussa ei selkeästi tuotu esiin. Tilojen suunnittelu toiminnallisiksi kahdelle käyttäjälle: alkusiivous, olemassa olevien kalusteiden inventointi ja tilan sisustaminen tehtiin talkoilla.

Suuri kiitos käyttöönottovaiheen onnistumisesta kuuluu Päiväkeskusyhdistyksen Eila Kiviselle ja Hyvinvointituvan hanketyöntekijä Niina Kankare-Anttilalle sekä suurelle joukolle vapaaehtoisia. Yhteiselämä on sujunut varsin hyvin, vaikka aluksi epäilijöitäkin riitti. Tällä hetkellä muun muassa päihdeterapeutti pitää Kuntalassa vastaanottoa ja siellä kokoontuu myös AA ja Al-Anon. Yhdistykset pitävät kokouksiaan ja vapaamuotoisia tapaamisia kotoisissa tiloissa. Hyvinvointituvan infopiste toimii aukioloaikoina ja sähköisestä kalenterista voi tarkistaa vapaat ajat. Ongelmaksi on muodostunut, että isommat ryhmät eivät voi nykyisissä Hyvinvointituvan tiloissa kokoontua. Myöskään erilaisille infoille ja tapahtumille ei ole tilaa riittävästi. Esimerkiksi marraskuun alussa toteutettu esteettömyystapahtuma kokosi kävijöitä noin 100 ja tunnelma oli tiivis.

Asuntopäädyn korjaus
Hyvinvointitupa-hanketta käynnistettäessä tavoitteena oli, että Kuntalasta tulisi yleishyödyllisille, kunnan perustehtävää tukeville ja toteuttaville yhdistyksille osoitettu tila. Jotta tilaa olisi riittävästi myös isommille ryhmille, infoille ja tapahtumille, käynnistettiin asuntosiiven remontti. Sitä koskien on tehty asialliset investointipäätökset. Vuoden 2017 korjaustyöt ja kalustehankinnat on kirjattu käyttötalouteen. Kuntalan ulkoiset toimintakulut ilman kalustehankintoja tai isoja remontteja ovat noin 12.000 euroa vuodessa. Ulkoisiin toimintakuluihin kuuluvat lämmitys, sähkö, vesi, jätevesi, jätehuolto ja ulkopuoliset kunnossapitopalvelut. Tähän lukuun ei sisälly poistot.
Tila piti ottaa käyttöön jo 2017 alussa, mutta remontin venähdettyä, odottavat yhdistykset edelleen pääsyä kokoontumaan väljempiin tiloihin, samoin Hyvinvointituvan tuolijumppaajat ja muut aktiivit harrastajat. Mainittakoon vielä, että Hyvinvointitupa-hanke on pyörinyt omillaan Maaseutukehityksen Leader-rahoituksella muilta osin, mutta kunta on osoittanut toimintaan tilat. Hankkeen omarahoitusosuus toteutui talkootyöllä.

Vanhan rakennuksen henkeä kunnioittavat peruskorjaussuunnitelmat on tehnyt Hilja Moilanen. Toteutukseen on osallistunut ammattilaisia sekä kunnan omasta organisaatiosta että joutsalaisista yrityksistä. Kaunis tila on nyt valmistunut. Toivottavasti löydämme yhteisen tahdon osoittaa Kuntalan tilat joutsalaisten yhdistysten käyttöön jatkossakin niiltä osin kuin kunnan oma käyttö sen sallii. Tulevaisuudessa kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen, tasapuolisesti kaikki ihmisryhmät muistaen, on elinvoiman kannalta avainasia. Voimme olla ylpeitä, että Joutsassa tämä on ymmärretty. Harrastus-, kilpaurheilu- ja liikuntamahdollisuuksia on vauvasta vaariin. Hyvinvointitupa kokoaa muut, niin yhdistysten kuin kunnan omatkin hyvinvointitoimijat suojiinsa. Otetaan jokainen sijoitettu euro kuusinkertaisena takaisin, kuten viisaat ovat kolmannen sektorin hyödyksi laskeneet. Se on elinvoimaa se ja yrittäjätkin kiittävät.

Maija Salonen (kesk.)
Entinen perusturvalautakunnan ja nykyinen teknisen lautakunnan jäsen

Tagged with →