Joutsan seudulla on käynnistetty uudenlaista yhteistyötä lapsiperheiden ongelmien ratkomiseksi. Seututerveyskeskus, sosiaalitoimi, koulu ja varhaiskasvatus etsivät yhdessä keinoja erityisesti ylivilkkaiden lasten tilanteen helpottamiseen. Jo aiemmin koulussa on huomioitu ylivilkkaiden lasten erityisominaisuudet, mutta nyt uuden yhteistyön tavoitteena on ulottaa ammattilaisten apu myös perheiden muuhun arkeen.

Yhteistyön keinot tuntuvat varsin raikkailta: yksi esimerkki uusista avauksista on lasten vanhemmille järjestettävät vapaamuotoiset keskusteluillat. Iltojen vetäjien mukaan vanhemmat ovat lähteneet toimintaan avoimin mielin. Toiminnan onnistumisen kannalta on varmasti tärkeää, että se pidetään mahdollisimman vapaamuotoisena, eikä osallistumisesta synny tarpeettomia paineita vanhemmille.

Perheiden tukemiseksi aloitettu toiminta on mainio esimerkki ennaltaehkäisevästä työstä, jota kuntien tulisi tehdä jatkossa yhä enemmän. Kun Suomen väestökehitys painottuu tulevaisuudessa iäkkäisiin ikäluokkiin, ei maallamme ole varaa menettää yhtäkään lasta tai nuorta kansakunnan tulevasta työvoimasta. Mikäli tällaisilla ennaltaehkäisevillä toimilla pystytään pelastamaan lapsia oikealle elämänpolulle, tehdään iso palvelus sekä lapsille ja heidän perheilleen että koko yhteiskunnalle.

Markku Parkkonen

Tagged with →