Seututerveyskeskuksen Joutsan, Luhangan ja Toivakan alueen palveluohjaaja vaihtuu. Tehtävässä vuoden 2018 alusta lukien ollut Jenni Uusitaival (kuvassa vas.) siirtyy vastaamaan Laukaan alueen palveluohjauksesta. Uusitaipaleen tilalle Joutsan, Luhangan jaToivakan palveluohjaajaksi tulee 1.1.2019 alkaen Auli Varis (kuvassa oik.).

Terveysaseman palveluohjaaja toimii yhdyshenkilönä sosiaalityön ja terveydenhuollon rajapinnalla katsoen asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti. Palveluohjaaja tarjoaa asiakkailleen tietoa sopivista palveluista ja tukitoimista sekä auttaa ymmärtämään asiakkaan asemaa palveluverkostossa. Palveluohjauksessa voidaan myös esimerkiksi tulkita ja selkeyttää viranomaisten tekstejä ja päätöksiä sekä selvittää yhdessä eteentulleita ongelmatilanteita.

Teksti: Markku Parkkonen
Kuva: Janne Airaksinen

Tagged with →