Joutsassa kunta ryhtyi antamaan palveluseteleitä tehostettuun palveluasumiseen kaksi vuotta sitten. Palvelun tuottajia uusine pytinkeineen ilmaantui nopeasti. Tarvetta olikin, koska Palvelukeskus Jousi ei riittänyt ja kun Huuponhovin hoitopaikkamäärää ollaan puolittamassa. Myös Palvelukotiyhdistyksen dementiakotiin on voinut saada setelin. Seteli on useimmista muista kunnista poiketen määrähintainen; siis riippumaton tuloista.

Tämän vuoden loppukeväästä tuotiin perusturvalautakuntaan esitys palvelusetelien myöntämisestä myös kotihoitoon. Kunnalla on noin 130 kotihoitoasiakasta. Kesän alusta aloitettiin pilottihanke vuoden loppuun Palvelukotiyhdistyksen kanssa, jossa 15 kunnan asiakasta siirtyi yhdistyksen seteliasiakkaiksi. Perusteluna oli, että hankitaan kokemuksia setelin sopivuudesta kotihoitoon. Toiminta on tiettävästi onnistunut hyvin. Lautakunnalle ei kuitenkaan ole suostuttu raportoimaan saaduista kokemuksista. Silti vs. peruspalvelujohtaja on vaatinut lautakuntaa jo kolmessa kokouksessa hyväksymään setelin käyttöönoton. Tämä seteli on lain vaatimuksen takia tulosidonnainen.

Miksi kolme kokousta? Olen vaatinut selvitystä siitä, miksi kotihoito on yksityistettävä, miten asiakkaan kustannukset muuttuvat, miten käy omalle henkilökunnalle ja paljonko kunnan miljoonamenot tästä toiminnasta lisääntyvät. Vasta viime kokouksessa 27.11.2018 vs. peruspalvelujohtaja kertoi, että on pakko yksityistää, kun väkeä on irtisanoutunut eikä sijaisia saada. Hän myös vakuutti, että asiakkaan maksut eivät muutu eikä henkilökuntaa vähennetä, mutta sijoituspaikka saattaa vaihtua. Tämän saa kertoa julkisuuteen. Edelleenkään ei esitetty arvioita siitä, miten kunnan menojen käy. Olisi ollut helppo laskea asia esimerkiksi tilanteessa, jossa neljännes asiakkaista olisi valinnut yksityisen palveluntuottajan tuottajaketjujen tavanomaisilla hinnoilla.

Tulkoon käyttöönottopäätös nyt voimaan! En jaksa enää vaatia perusteluja, varsinkin kun uusi talous- ja hallintojohtajamme ilmoitti käynnistävänsä (taas kerran) kurinpitomenettelyn suhteeni. Onnistuin kuitenkin saamaan setelin nimen muutetuksi semmoiseksi, että se tulee ymmärretyksi Joutsan ulkopuolellakin. Yritän jatkossa pitää huolta siitä, että pienetkin yritykset ja itsenäiset ammatinharjoittajat voivat saada luvan palvelusetelituottajiksi.

Kalle Willman
perusturvalautakunnan jäsen
Joutsa

Tagged with →