Joutsan kunta on kehitellyt uusia vaihtoehtoja kuntalaisten kuulemiseen. Viime viikolla kuntalaisilla oli mahdollisuus tavata kunnan johtavia viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä Kauppakeskus Perttulassa vapaamuotoisessa tilaisuudessa. Tavoitteena oli saada suoraa palautetta kuntalaisilta ja ilmeisesti tässä onnistuttiin varsin hyvin. Tälläinen ”turuille ja toreille” jalkautuminen puolustaa nykypäivänä varmasti hyvin paikkaansa. On myös totta, että perinteisiin koulun juhlasalissa järjestettäviin kuntalaistilaisuuksiin osallistuvat yleensä aina samat kuntalaiset. Jos halutaan kuulla mielipiteitä ja ideoita laajemmalti, on syytä miettiä uusiakin tapoja.

Yksi kanava voisi olla kunnassa jo ideoitu verkon kautta tapahtuva kuntalaiskeskustelu. Suuri osa kansalaisista on tällä hetkellä mukana erilaisissa sosiaalisen median kanavissa, joten he ovat tottuneita kertomaan näkemyksiään verkkokeskusteluissa. Toki perinteisilläkin medioilla, kuten paikallislehdellä on edelleen vahva rooli keskustelun ylläpitämisessä.

Myös Luhangassa on äskettäin kuultu kuntalaisia kunnan strategiatyöhön liittyen. Kuulemisen tapa oli varsin perinteinen yleisötilaisuus, mutta keskustelua ja ideoita löytyi mukavasti evästykseksi kunnan johdolle. Kuntalaiset siis kertovat mielellään mielipiteitään. Haasteena kunnilla lieneekin lähinnä se, kuinka saadaan näkemyksiä esille mahdollisimman laajalta kuntalaisjoukolta.

Markku Parkkonen

 

Tagged with →