Luhangan Luju ry on lähestynyt kuntaa kuntoiluportaiden rakentamisesta kunnan alueelle. Kunnanjohtaja Tuomo Kärnälle on toimitettu alustava sivuprofiilikuva kuntoportaista ja paikkavaihtoehto portaiden sijoittamiseksi. Lujun suullinen ehdotus on, että kunta hankkisi tarvittavan puutavaran ja Luju hoitaisi portaiden valmistuksen ja asentamisen.

Kunnanhallituksen päätöksellä kunta pyytää Luju ry:ltä vaihtoehtoa kuntoiluportaiden sijoituspaikasta Koivuniemen alueella sekä kirjallista ehdotusta karttoineen liittyen kuntoiluportaiden hankkimiseksi.

Hallitus piti tarkoituksenmukaisimpana sijoitusvaihtona Koivuniemen aluetta, koska siellä jo sijaitsee kuntoilupolku.

Janne Airaksinen

 

Tagged with →