Joutsan kunta kilpailuttaa kotihoidon palvelusetelien sähköisen käsittelyjärjestelmän tuottajat ensi kevään aikana. Perusturvalautakunta päätti asiasta viime viikolla samassa yhteydessä, kun se hyväksyi oikaisuvaatimuksen johdosta uudelleen käsittelyyn otetun kotihoidon palvelusetelin sääntökirjan ja lomakkeen, jolla palvelusetelituottajaksi hakeudutaan.

Oikaisuvaatimus koski lähinnä aiemmin tehtyyn sääntökirjan hyväksymispäätökseen liittyviä muotoseikkoja.

Tarja Kuikka