Morvan Koti Oy on hyväksytty Joutsan kunnan kehitysvammahuollon palvelusetelituottajaksi. Kyse on Jämsän Juokslahdessa toimivasta ikääntyneille ja vammaisille kotipalveluja tarjoavasta toimijasta. Morvan Koti Oy:llä 60 kotipalvelun asiakaspaikkaa, 130 päiväpalvelujen asiakaspaikkaa, 18 palveluasumisen asiakaspaikkaa ja 10 liikkumista tukevien palvelujen asiakaspaikkaa.

Joutsan kunnan viime vuonna käyttöönottama kehitysvammaisten asumispalvelun palveluseteli on tarkoitettu vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaiseen vakituiseen, tarvittaessa ympärivuorokautiseen asumiseen tai tilapäiseen asumiseen. Palveluseteli sisältää tarvittaessa ympärivuorokautiset palvelut, tarvittavan ohjauksen, avustamisen, hoidon ja toimintakyvyn tukemisen.

Tarja Kuikka