Joutsan seurakunnan kappalainen Annukka Nuto on toiminut osa-aikaisena 1.1.2018 lähtien ja päättyen vuoden loppuun. Hänen työaikansa on 75 prosenttia kokonaistyöajasta. Nyt hän anoi vastaavaa myös vuodelle 2019. Kirkkoneuvosto hyväksyi anomuksen omalta osaltaan ja lähetti sen edelleen tuomiokapituliin hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvosto otti talouspäällikön sijaiseksi merkonomi Marko Varjosen ajalle 1.12.2018–19.1.2019. Hän on ollut kirkkoherran virkamiespäätöksellä tässä työssä jo marraskuun alusta lukien.

Varjonen on aloittanut talousarvion valmistelun ja hoitanut muita kiireellisiä tehtäviä seurakunnassa. Talouspäällikkö Eija Lehtimaa on ollut virkavapaalla 22.2.2018 lähtien.

Janne Airaksinen