Joutsan Palvelukoti, Joutsan Huttulainen Oy ja Teboil Leivonmäki järjestävät ensi vuonna Joutsan kunnan kotipalvelun tukipalveluna sotainvalideille (haitta-aste vähintään kymmenen prosenttia) ja rintamaveteraaneille tarjottavan ruokailun.  Rutalahtelainen Ageri puolestaan tuottaa ensi vuonna niin ikään kotihoidon tukipalveluna edellä mainituille ryhmille järjestettävät siivouspalvelut.

Sotainvalidien osalta valtionkonttori korvaa siivouspalvelut kokonaisuudessaan. Veteraaneille tarkoitettua siivouspalvelua Joutsan kunta aikoo hankkia ensi vuodeksi entisen käytännön ja tuntimäärän mukaan eli 15 tuntia per veteraani, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion ensi vuodelle. Veteraanit ovat maksaneet palvelusta omavastuuosuuden.

Päätökset sotainvalidien ja rintamaveteraanien ruokailun sekä siivouspalvelujen järjestäjistä teki tiistaina kokoontunut Joutsan perusturvalautakunta.

Tarja Kuikka