Joutsan kunnassa on tarve korvata vanha CGI-kuntanettiin pohjautuva jätehuollon laskutus- ja rekisterijärjestelmä. Kyseisen järjestelmän ohjelmistotuki on päättynyt.

Joutsan hankintayksikön tekemän markkinakartoituksen mukaan markkinoilla on yksi toimija, jolla on tarjota valmis ratkaisu toteuttaa tällainen palvelu. Vitec Software Group:ltä pyydettiin tarjousta uudesta ohjelmistosta ja sellainen tuli laskennalliselle neljän vuoden sopimuskaudelle kokonaishinnalla 28.676 euroa. Tämä ei sisällä mahdollisia lisätöitä.

Vs. teknisen johtajana toimiva kunnanjohtaja Harri Nissinen teki tältä pohjalta hankintapäätöksen.

Janne Airaksinen

 

Tagged with →