Minä valtuutettuna olen sitoutunut, Joutsan kunnan kuntalaisten valitsemana edustajana huolehtimaan siitä, että Joutsan kunta ja sen kokonaan tai merkittävin osin omistamien tytäryhtiöiden taloutta hoidetaan kokonaistaloudellisesti, tehokkaasti ja järkevästi.

Uskon, että suurin osa meistä valtuutetuista ajattelevat aivan samalla tavalla.

Nykyinen toimintamme ja henkilöstömitoituksemme on viritetty äärimmilleen. Työn kuormaa on monella jo aivan liikaa ja siksi meidän tulisi ottaa paremmin huomioon työntekijöidemme jaksaminen tukemalla heitä työssään ja jakaa työtä tasapuolisemmin, parantaa työvälineitä ja huolehtia muustakin työhyvinvointiin liittyvistä seikoista.

Samaan aikaan kun meidän tulisi pyrkiä saamaan Joutsan kunnan organisaatiot ja sen työntekijät toimimaan tehokkaasti, on Joutsan kuntaa kohtaan ulkoa ja osin sisältä päin, pyritty vaikuttamaan sen nykyiseen toimintaan ja toimintatapaan kuntaorganisaatiota vahingoittavasti.

Tunnen kunnan organisaatioista parhaiten teknisen toimen ja me teknisellä ja ympäristöosastolla toimimme todella pienellä organisaatiolla ja uskon, että verrattaessa mihin muuhun vastaavan kokoiseen organisaatioon, toimimme todella taloudellisesti, tehokkaasti ja järkevästi.

Teknisen osaston vuonna 2017 osalta ulkopuolisilta tehdyt ostot, koskien ravintohuoltoa, laitoshoitoa, huoltoryhmää, teknistä toimistoa ja lautakuntaa ovat seuraavat:

Ostot yhteensä 4.116 172,60 euroa

Sisältää:
Asuinhuoneistojen vuokramenot 512.635,93
Yksityistieavustukset 79.890,06
Joutsan Vesihuolto Oy 60.586,99
Joutsan Lämpö Oy 332.191,13
Suur-Savon Sähkö Oy 392.149,28
Kiinteistö-Oy Joutsan Vuokra-asunnot Oy 9.625,12
Ostot muilta yrityksiltä 2.729 094,09
Joutsalaisten yritysten osuus ostoista 616 340,72

Teknisen toimen budjetista ostot muilta kuin Joutsan omistamilta tai osaomistamilta yrityksiltä olivat yli 50 prosenttia ja uskon, että tämän vuoden osalta ja tulevina vuosina vieläkin enemmän. Joutsalaisilta yrityksiltä ostot olivat lähes 25 prosenttia muiden yritysten ostoista.

Mitään tarvetta äkilliseen muuttamiseen nykyiseen toimintaan nähden, en missään nimessä näe järkevänä, mikäli ajatellaan Joutsan kunnan ja kuntalaisten parasta.

Joutsan kunnan ja sen tytäryhtiöiden toiminnan ja toimintatapojen sopeuttaminen tulevien mahdollisten Sote- ym. muutosten myötä tulee tehdä hallitusti ja harkitusti, ottaen huomioon myös henkilöstö ja tehdä tarvittavat korjausliikkeet vasta sitten, kun näemme mitä muutokset tuovat tullessaan. Ei ole mitään järkeä aloittaa organisaatioiden alasajoa nyt, kun organisaatiot toimivat hyvin ja taloudellisesti tehokkaasti.

Meillä Joutsan kunnan organisaatiossa on menossa konsultin tekemä selvitys, jolta odotan parannusehdotuksia nykyisen organisaation trimmaamiseen, en suinkaan ehdotuksia organisaation alasajoon.

Toivon, että me päättäjät ja Joutsan kunnan työntekijät voimme keskittyä tästä eteenpäin täysipainoisesti kuntamme kehittämiseen.

Jarmo Liukkonen
kunnanvaltuutettu
Kirjoittaja on teknisen lautakunnan puheenjohtaja. Tekninen lautakunta tai kunnanhallitus ei ole vielä ottanut kantaa, etupäässä Joutsalaisten yrittäjien allekirjoittamaan kirjeeseen, koskien lähinnä Joutsan kunnan teknisen toimen yksityistämistä.

Tagged with →