Joutsan tekninen lautakunta ei innostunut kunnanjohtaja Harri Nissisen ehdotuksesta tehdä lisäyksiä Joutsan kunnan investointiohjelmaan vuosille 2019–2021. Nissinen ehdotti investointiohjelmaan lisättäväksi Jousitien/Yhdystien laadun ja istutuksien parantamiseen 76.000 euroa, katuvalaistukseen 70.000 euroa ja Leivonmäen paloaseman suunnitteluun 30.000 euroa.

Lautakunta ei kuitenkaan nähnyt lisäyksiä tarpeellisena, vaan pitäytyi asiassa aiemmassa päätöksessään. Lautakunta poisti jo lokakuussa investointiosan yhdyskuntatekniikasta ensi vuodelle katuvalaistukseen varatut 70.000 euroa ja Jousitien/Yhdystien laadun ja istutusten parantamiseen suunnitellut 76.000 euroa.

Tarja Kuikka