Joutsan kunta pyysi aiemmin tarjouksia puun pystykaupoista tiloilta Sora-Koittila ja Koiravuori. Tarjouspyynnöt lähetettiin kaikkiaan kuudelle taholle, joista tarjouksen jätti kolme; Metsä Group, Versowood ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo. Viime viikolla kokoontunut tekninen lautakunta hyväksyi tarjouksista Versowoodin tekemän 142.500 euron arvoisen tarjouksen.

Kauppaa koskevan puun kokonaismäärä on arviolta 3.080 kuutiometriä.

Tarja Kuikka

 

Tagged with →